Zorg

Wij willen een gemeente waar goede zorg en voorzieningen beschikbaar zijn.

Zelfredzaamheid en ruimte om je eigen keuzes te maken staan bij ons voorop. Voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben, zijn goede zorg en voorzieningen van groot belang. De gemeente zorgt ervoor dat dit beschikbaar is voor en bekend is bij iedereen. Keukentafelgesprekken worden altijd gevoerd in het bijzijn van een naaste.

Te vaak wordt een aanvrager voor verschillende met elkaar samenhangende aanvragen steeds met een ander loket en een ander aanspreekpunt geconfronteerd. Hier maken we een einde aan: één aanspreekpunt is het uitgangspunt.

Daarom willen wij:

  • Voorkomen stapeling eigen bijdrage
  • Aanpak eenzaamheid
  • Een dementievriendelijke gemeente
  • Dat mensen zo lang als zij willen thuis kunnen blijven wonen
  • Snelle start bouw Sonneruyter en Rustoord met zelfstandige seniorenwoningen
  • Aanbod voor mensen met een beperking meenemen in subsidievoorwaarden
  • Laagdrempelig melden van alle vormen van kindermishandeling
  • Zorginkoop samen met buurgemeenten organiseren
  • Lokale zorgorganisaties een streepje voor geven

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over ‘Zorg en welzijn’.