Veiligheid

Wij willen een gemeente waar het veilig is.

Want een veilige woonplaats is een fijne woonplaats. Hier ligt wat ons betreft de absolute prioriteit. De gemeente voert een actief veiligheidsbeleid, houdt waar nodig een oogje in het zeil met camera’s, spreekt inwoners aan op hun verantwoordelijkheid en grijpt snel en adequaat in wanneer de situatie daarom vraagt. Inwoners kunnen eenvoudig, bijvoorbeeld via een app, melding maken van onveilige situaties, van losliggende tegels tot overlast of vernielingen. De aanpak van inbrekers en indringers (babbeltrucs) krijgt wat ons betreft de meeste aandacht. De gemeente geeft mensen hierover ook actief voorlichting.

Daarom willen wij:

  • Eenvoudig melden van onveilige situaties
  • Cameratoezicht op gevoelige plaatsen, zoals bij de OV-stations
  • Behoud van het politiebureau in Leidschendam-Voorburg
  • Actievere inzet van BOA’s
  • Ondersteuning van buurtpreventieteams
  • Geen coffeeshops of bordelen
  • Huurders met een wietplantage uit hun huis zetten
  • Actief gebruik van gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden etc.
  • Alle kosten verhalen op de dader of de ouders

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over veiligheid.