Heerlijk wonen

Wij willen een gemeente waar je heerlijk kunt wonen.

En dat kan gelukkig al. Niet voor niets staat Leidschendam-Voorburg al jarenlang bovenin de lijst met prettigste woongemeenten. Dat willen we graag zo houden. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Hiervoor is ieders inzet hard nodig. Van de gemeente, maar ook van verenigingen, ondernemers en inwoners zelf. De gemeente helpt waar mogelijk om het woongenot in onze gemeente zo groot mogelijk te maken. Te beginnen met het zo laag mogelijk houden van de onroerendzaakbelasting (OZB) en andere lokale lasten.

Daarom willen wij:

  • Gelijk blijven/verlagen OZB
  • Alleen nieuwbouw van woningen die de doorstroom bevorderen
  • Geen vast percentage sociale huurwoningen, maar juist koopwoningen en huurwoningen in het middensegment
  • Actief strijden tegen de windmolen, samen met omliggende gemeenten
  • Geluidswerende maatregelen langs de A4
  • Wekelijks ophalen van afval
  • Een nieuwe en laagdrempelige afvalbrengplaats
  • De afvalstoffenheffing verlagen
  • Avalex grondig hervormen of afstoten

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over ‘Heerlijk wonen’.