Privacyreglement

VVD Leidschendam-Voorburg respecteert en beschermt de privacy van het individu. Specifiek te identificeren informatie over u, wordt niet ter beschikking gesteld van derden, zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen te hebben, zoals aangegeven in dit Privacy Reglement.

VVD Leidschendam-Voorburg wil geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Hierna staat beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers. In alle gevallen geldt: uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Waarom verzamelt VVD Leidschendam-Voorburg informatie?

Welke informatie registreert VVD Leidschendam-Voorburg en waarom?

Websitebezoek

VVD Leidschendam-Voorburgg verzamelt informatie over bezoek aan de website. Over geregistreerde en ingelogde bezoekers kan meer informatie worden verzameld dan over anonieme bezoekers. We beperken ons tot het opslaan van gegevens over welke pagina’s hoe vaak worden bezocht, indien bekend ook door welke (geregistreerde) bezoekers. De verzamelde gegevens worden automatisch (zonder menselijke tussenkomst) in de vorm van samenvattingen getoond aan geautoriseerde medewerkers. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld om na te gaan welke informatie meer en welke informatie minder wordt gewaardeerd door gebruikers. Anderen dan deze medewerkers hebben geen inzage in de informatie en in geen geval zullen deze gegevens aan derden verkocht of verhuurd worden.

Alle informatie over registratie en gebruik

Voor alle informatie die wordt gevraagd van geregistreerde bezoekers van VVD Leidschendam-Voorburg geldt:

Onze medewerkers gebruiken de gegevens uitsluitend om een normale zakelijke en relatie te onderhouden en te verbeteren. Hierbij kan soms gewerkt worden met veronderstellingen over wensen van geregistreerde gebruikers.

VVD Leidschendam-Voorburg stelt de gegevens van geregistreerde gebruikers nooit ter beschikking van derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

Gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Iedere computergebruiker dient zich echter te realiseren dat electronische inbraak en diefstal een reëel gevaar zijn. Bescherming hiertegen helpt, maar biedt nooit 100% veiligheid.

De verzamelde informatie is eigendom van VVD Leidschendam-Voorburg.

U kunt te allen tijde kosteloos al uw gegevens definitief en onomkeerbaar laten verwijderen. U kunt hiertoe een bericht sturen aan voorzitter@vvd-lv.nl

Aansprakelijkheid

VVD Leidschendam-Voorburg sluit enige aansprakelijk ten aanzien van diefstal en misbruik van vastgelegde gegevens uit. Door gebruik te maken van de website www.vvd-lv.nl verklaart u dit reglement gelezen te hebben en akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement.

Vragen

Als u vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren kunt u een e-mail sturen aan: voorzitter@vvd-lv.nl