RUIM BAAN VOOR INWONERS EN ONDERNEMERS

Afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2015 vastgesteld. De VVD heeft voor de komende tijd voor het college drie doelen geformuleerd: – Houd lasten laag – Luister naar de inwoners – Geef ondernemers de ruimte Bij de begrotingsbehandeling heeft de VVD ook een oproep gedaan om ruimte te scheppen voor kleine LEES VERDER

WAAR VOOR ONS GELD IN DE NIEUWE ZORG

In de gemeenteraad houdt de VVD scherp in het oog wat gebeurt met het belastinggeld dat in de zorg wordt gestoken. De nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en werk leggen een enorm beslag op de begroting van volgend jaar. Heel veel mensen moet goede zorg op maat worden geboden. Het geld dat LEES VERDER

ONDERSTE STEEN BOVEN BIJ DUIVENVOORDECORRIDOR

De VVD fractie is geschrokken van het tekort in het project Duivenvoordecorridor. ‘Hoe heeft dit nu kunnen gebeuren? Dat baart ons enorme zorgen’, aldus Astrid van Eekelen, fractievoorzitter van de VVD in Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad heeft geregeld rapportages inclusief accountantscontroles ontvangen. Deze gaven wel risico’s aan maar nooit van deze omvang. Dit project is gestart LEES VERDER

NIET GERUSTGESTELD OVER AANPAK RIETVINK

Na de informatiebijeenkomst over de verzakkingen in de Rietvink is de VVD nog niet gerust op een goede en voortvarende aanpak. “De gemeente mag wel wat gas bijgeven.”, aldus raadslid Bart Eleveld. “De avond blonk tevens niet uit in helderheid.” Een deel van de Rietvink in Leidschendam verzakt sneller dan in een normale situatie verwacht LEES VERDER

VVD DRINGT AAN OP SNELLE AANPAK PARKEERPROBLEMEN

De parkeerproblemen die in sommige wijken spelen zijn onacceptabel. Er moet een oplossing worden gezocht voor achterhaald parkeerbeleid in meerdere wijken in Leidschendam-Voorburg. Deze wensen brengt de VVD komende week naar voren in de gemeenteraad. Dit als resultaat van de actie waarbij inwoners aan de VVD suggesties en knelpunten konden mailen betreffende verkeer en vervoer. LEES VERDER