VVD wenst realistische gemeentebegroting

VVD wenst realistische gemeentebegroting

Afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting 2016 behandeld. De VVD heeft daarin aandacht gevraagd voor een aantal actuele dossiers zoals hét grote thema dat op dit moment in de Nederlandse samenleving speelt, het vluchtelingenvraagstuk. Wethouder Kist is bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Enige tijd geleden is in de commissie AZ door diverse politieke partijen grote LEES VERDER

VVD maakt Sijtwende park veiliger en aangenamer

VVD maakt Sijtwende park veiliger en aangenamer

Het Park Sijtwende in Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijk groen park dat breed is opgezet voor recreatieve en sociale belevingen. Dit park is in 2007 geopend en kent openingstijden tijdens zomer- en wintertijd. Het park werd tot 2011 ’s avonds en ’s nachts door hekken tijdens sluitingstijden gesloten. Na 2011 bleven de openingstijden gehandhaafd, echter de hekken LEES VERDER

Ons waardevolle cultuur benutten

Ons waardevolle cultuur benutten

De VVD ziet cultuur vanuit een toekomstvisie. Cultuur moet bijdragen aan het hoogwaardige voorzieningsniveau van onze groene woongemeente. Leidschendam-Voorburg heeft meerdere cultureel waardevolle iconen met een nationale uitstraling waar we zowel trots als zuinig op moeten zijn én die we ten volle kunnen gebruiken: Forum Hadriani met zijn Romeinen, de Sluis, de Molens en Hofwijck. Dit zijn LEES VERDER

Vernieuwd bestuur van start

Vernieuwd bestuur van start

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is Yolande Vonhoff benoemd tot secretaris van onze afdeling. Zij neemt deze rol over van Rudolf Quarles van Ufford. Hanneke Kadijk-Slot is toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid, in het bijzonder belast met communicatie en permanente campagne. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Rudolf Quarles van Ufford LEES VERDER