LINKS COLLEGE DREIGT VOOR ONZE GEMEENTE

Na een tijd van politieke onrust en de huidige situatie zonder volwaardig gemeentebestuur wordt Leidschendam-Voorburg geconfronteerd met: de mogelijke komst van een links college. Een collegesamenstelling waarin de VVD wordt ingewisseld voor de PvdA en Groen Links, is de uitkomst van de afgelopen informatieronde. “Dit is een enorme schrik voor ons als liberalen”, aldus VVD-fractievoorzitter LEES VERDER

VVD: COLLEGE PAK REGIE BIJ RISICOFLATS

De VVD heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat 22 flats in Leidschendam-Voorburg mogelijk onveilig zijn. Het gaat hier om een fout in de betonconstructie. De VVD vindt de situatie zeer zorgelijk en vindt dat de gemeente regie moet voeren op dit punt. Het is wachten op het eerste ongeval en dan zijn de gevolgen LEES VERDER

OPEN BRIEF AAN DE INWONERS

Deze brief is door de gemeenteraadsfractie van de VVD uitgebracht aan alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, en met name aan onze duizenden kiezers. Beste inwoner van Leidschendam-Voorburg, Op dinsdagavond 2 december is het College van Burgemeester en Wethouders gevallen. De politieke partij Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg wil niet verder met de VVD en heeft eenzijdig de stekker uit LEES VERDER

VVD BETREURT AFTOCHT GEMEENTEBELANGEN LEIDSCHENDAM-VOORBURG

De VVD betreurt het in hoge mate dat Gemeentebelangen heeft besloten de coalitie te verlaten. Dit destemeer omdat er volgende week een verantwoordingsdebat met de wethouders plaats zou vinden. “De gemeente heeft een grote tegenvaller te verwerken. In plaats dat GBLV nu verantwoordelijkheid neemt en meehelpt de problemen op te lossen, maken ze de problemen LEES VERDER

RUIM BAAN VOOR INWONERS EN ONDERNEMERS

Afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2015 vastgesteld. De VVD heeft voor de komende tijd voor het college drie doelen geformuleerd: – Houd lasten laag – Luister naar de inwoners – Geef ondernemers de ruimte Bij de begrotingsbehandeling heeft de VVD ook een oproep gedaan om ruimte te scheppen voor kleine LEES VERDER