VVD de markt op met alternatief afvalbeleid

VVD de markt op met alternatief afvalbeleid

Deze week behandelt de commissie Openbaar Gebied het voorstel van het college om tot een nieuw afvalbeleid te komen. Een rigoureus nieuw afvalbeleid, dat er toe zal gaan leiden dat het serviceniveau omlaag zal gaan, de vuilnisbak niet meer wekelijks wordt opgehaald en alle huishoudens het afval zelf moeten gaan scheiden. Dit alles zonder dat LEES VERDER

Wat een bak! Meer betalen voor minder service!

Wat een bak! Meer betalen voor minder service!

De VVD is fel tegen de plannen rond een nieuw afvalbeleid. Het voorstel betekent verlaging van de service, meer inzet van inwoners en een bakkenarsenaal voor ieders voordeur. Dit alles zonder dat de te betalen heffingen voor de inwoners omlaag gaan. Reden om een flyer te verspreiden en een stickeractie te starten. Sticker bestellen? Mail Louise LEES VERDER

VVD trekt één lijn in terugdringen ruimhartige kwijtschelding

VVD trekt één lijn in terugdringen ruimhartige kwijtschelding

“De waterschappen zijn er om mensen droge voeten te bezorgen. De gemeente is er voor mensen die het water financieel aan de lippen staat. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid”. Dat zei VVD’er Philip van Veller in een discussie in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over het kwijtscheldingsbeleid van het Hoogheemraadschap Delfland. De waterschapsverkiezingen in maart werden gewonnen LEES VERDER

VVD besteedt aandacht aan week van de alfabetisering

Voorafgaand aan de week van de alfabetisering van 7 tot en met 13 september stelde de VVD de bestrijding van laaggeletterdheid in de gemeenteraad aan de orde. “Eén op de negen mensen heeft moeite met lezen en schrijven.  Daarmee zijn er veel te veel mensen die niet goed mee kunnen komen en zich niet thuis LEES VERDER