VVD wil ruimere parkeermogelijkheden rond centrum historisch Voorburg

VVD wil ruimere parkeermogelijkheden rond centrum historisch Voorburg

De VVD-fractie Leidschendam-Voorburg wil de ondernemers in het centrum historisch Voorburg steunen met ruimere parkeermogelijkheden. De VVD-motie om de parkeertijden in de blauwe zone bij het Stationsplein te verlengen tot drie uur moet daarom zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Ook moeten er voldoende alternatieven komen voor weggevallen parkeerplaatsen, onder meer in de Van Schagenstraat. Een LEES VERDER

VVD is voor “Bouwen naar behoefte”

VVD is voor “Bouwen naar behoefte”

Onze gemeente presenteert zich als mooie groene woonstad. Dan is het permanent zoeken naar het evenwicht tussen woningen en groenzones. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de “woonvisie” en de “huisvesting van starters en statushouders”. Voor de bebouwing moet altijd worden gezocht naar balans tussen sociale woningbouw en vrije sector woningen. Hierbij is het essentieel om te LEES VERDER

VVD steunt open houden Van Schagenstraat

De gemeente wil middels een pilot De Van Schagenstraat afsluiten voor verkeer. Het parkeerbeleid wordt aangepast door versneld inzetten van pilots. De VVD heeft het voorstel tot pilots kritisch gevolgd en op de agenda van de gemeenteraad gezet. Op de lijst van pilots staat, naast blauwe zone en vergunningparkeren, ook de afsluiting Van Schagenstraat in LEES VERDER

VVD is voor “Bouwen naar behoefte”

VVD is voor “Bouwen naar behoefte”

Onze gemeente presenteert zich als mooie groene woonstad. Dan is het permanent zoeken naar het evenwicht tussen woningen en groenzones. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de “woonvisie” en de “huisvesting van starters en statushouders”. Voor de bebouwing moet altijd worden gezocht naar balans tussen sociale woningbouw en vrije sector woningen. Hierbij is het essentieel om te LEES VERDER

VVD blijft tegen AZC op Schakenbosch

De VVD heeft in de raadsvergadering tegen de Bestuursovereenkomst met het COA gestemd. De Bestuursovereenkomst met het COA schept de voorwaarden voor het vestigen van een asielzoekerscentrum op Schakenbosch met ruimte voor 400 personen. De VVD heeft tegen gestemd omdat er al twee kwetsbare groepen op dit terrein wonen: de jongeren in de gesloten jeugdzorginstelling LEES VERDER