Onze eindejaarsactie: de VVD-2016 Tour

Onze eindejaarsactie: de VVD-2016 Tour

2016 was een bewogen jaar in Leidschendam-Voorburg. De VVD bracht onverbloemd haar mening naar voren over een nieuwe oeververbinding, parkeren, het AZC, het hospice en afval. Op zaterdag 17 december kijken we terug met een fietstour langs de plekken in de gemeente die in 2016 in de politieke belangstelling stonden. Met fractieleden, bestuur en iedereen LEES VERDER

VVD kritisch op nieuw afvalbeleid

VVD kritisch op nieuw afvalbeleid

De VVD heeft tijdens de raad gepleit voor vrije keuze voor aanvraag van de blauwe bak. De motie van de VVD om inwoners zelf de keuze te laten voor wel of geen papierbak werd door de raad gesteund. De VVD voert al enige tijd een strijd tegen het nieuwe afvalbeleid en de oplegging van extra LEES VERDER

VVD Wijkwandeling in “De Zijde”

VVD Wijkwandeling in “De Zijde”

Woensdagmiddag 14 december bracht een vertegenwoordiging van de VVD-fractie een bezoek aan de Zilvermeeuwlaan, de Patrijslaan en omgeving. Een aantal lopende zaken kwam aan de orde: riolering, parkeren rond het voormalige-ITO gebouw, verkeersregeling bij het MCH en vervanging van bomen. De VVD zal de komende tijd in goed contact met de bewoners blijven staan over LEES VERDER

VVD: “Beheer sporthallen Essesteijn en Forum Kwadraat ver onder de maat”

VVD: “Beheer sporthallen Essesteijn en Forum Kwadraat ver onder de maat”

Lekkage aan het dak, ontbrekende en kapotte materialen, verouderd en vies sanitair, koude douches, slecht functionerende luchtverversingsinstallatie, reparaties die niet worden uitgevoerd, etc. Dit is een kleine opsomming van de klachten die de VVD fractie heeft gekregen van de binnensportverenigingen over het beheer door Sportfondsen van de sporthallen Essesteijn en Forum Kwadraat. Jeroen Brokke (VVD, woordvoerder LEES VERDER

VVD: zorg over de rubberkorrels in het kunstgras

VVD: zorg over de rubberkorrels in het kunstgras

De VVD heeft aandacht gevraagd voor de situatie met de rubberkorrels in de kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen. Op aandringen van de VVD heeft wethouder Stemerdink toegezegd klaar te staan voor alle mogelijke uitkomsten van het RIVM onderzoek en daar in overleg met de voetbalverenigingen en de gemeenteraad direct actie op te kunnen nemen. Door alle LEES VERDER