Schriftelijke vragen over rellen Huygenskwartier

  VVD/PvdA hebben de navolgende schriftelijke vragen gesteld aan het college : – heeft het college invulling gegeven aan de motie van de Raad van 7 juli over pilot verruiming openingstijden horeca bij evenementen? – hoe is hierover gecommuniceerd naar de ondernemers? – zijn er specifieke afspraken gemaakt met de horeca-ondernemers over sluitingstijden tijdens de LEES VERDER

VVD verbijsterd: voorstel wekelijks afval-ophalen weggestemd

Het voorstel van de lokale VVD in de gemeenteraad om het afval weer wekelijks op te halen, is verworpen door de meerderheid van de partijen. De VVD is verbijsterd dat de meerderheid van de raad totaal geen luisterend oor heeft voor de inwoners die met het afval opgescheept zitten. De VVD Leidschendam-Voorburg bracht de huidige LEES VERDER

Bbq VVD Den Haag

Zondag 17 september vond de jaarlijkse bbq plaats van de Haagse VVD op het strand van Scheveningen. Mooie kans om weer eens bij te praten met onze buren over oa veiligheid, bereikbaarheid en uiteraard de lelijke windturbine op de grens met onze gemeente. Wethouder Boudewijn Revis heeft ons bijgepraat over het Haagse VVD verkiezingsprogramma dat LEES VERDER

Bezoek Meeslouwerpolder

Bezoek Meeslouwerpolder

In de Raadsvergadering van 19 september staat de herinrichting van de Meeslouwerpolder op de agenda. De fractie wil zich optimaal laten informeren door alle betrokkenen. Fractieleden Brokke, Kortman en Nijhof hebben donderdag 14 september een bezoek gebracht aan de grote rozenkweker “Royalroses” en de orchideeënkwekerij Meeslouwer in Stompwijk. Zeer enthousiast werden we bijgepraat over alle LEES VERDER

Afval wel betalen, niet halen!

De chaos ten aanzien van de afvalinzameling in Leidschendam-Voorburg is compleet. Sinds 4 september wordt uw GFT en restafval niet meer elke week opgehaald. De gemeente is gestart met tweewekelijks inzamelen. Alle partijen, behalve de VVD stemden voor de invoering van dit afvalbeleid. In de commissie Openbaar Gebied heeft Louise Kortman, fractielid van de VVD, LEES VERDER