Bezoek Meeslouwerpolder

Bezoek Meeslouwerpolder

In de Raadsvergadering van 19 september staat de herinrichting van de Meeslouwerpolder op de agenda. De fractie wil zich optimaal laten informeren door alle betrokkenen. Fractieleden Brokke, Kortman en Nijhof hebben donderdag 14 september een bezoek gebracht aan de grote rozenkweker “Royalroses” en de orchideeënkwekerij Meeslouwer in Stompwijk. Zeer enthousiast werden we bijgepraat over alle LEES VERDER

Afval wel betalen, niet halen!

De chaos ten aanzien van de afvalinzameling in Leidschendam-Voorburg is compleet. Sinds 4 september wordt uw GFT en restafval niet meer elke week opgehaald. De gemeente is gestart met tweewekelijks inzamelen. Alle partijen, behalve de VVD stemden voor de invoering van dit afvalbeleid. In de commissie Openbaar Gebied heeft Louise Kortman, fractielid van de VVD, LEES VERDER

VVD opent meldpunt nieuw afvalbeleid

De VVD Leidschendam-Voorburg heeft een meldpunt geopend over het nieuwe afvalbeleid. Heeft ook u een volle container die niet opgehaald wordt, wordt er in uw straat afval gedumpt omdat Avalex niet langskomt of heeft u andere klachten of suggesties met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid? Meldt dit dan via afval@thuisinleidschendamvoorburg.nl. Vanaf deze maand wordt het LEES VERDER

VVD zet boom op voor Vlietland

1 september 2017 VVD zet boom op voor Vlietland Met de overhandiging van een pruimenboom aan de Provincie voor een vruchtbare samenwerking gaven raadsleden onlangs bij de Provincie hun inspraak een ludieke kwinkslag aan een serieuze oproep. De raadsleden spraken in namens de gehele gemeenteraad Leidschendam-Voorburg tijdens de Commissievergadering van de Provinciale Staten. Namens de LEES VERDER

Jongerenbijeenkomst Verkiezingsprogramma VVD

Op 21 maart 2018 mag Nederland weer naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De kans om je stem te laten horen over welk beleid er de komende vier jaar in onze gemeente wordt gevoerd! Dit doen we op dinsdagavond 12 september om 20.00 uur in Café Het Torentje in Voorburg. De VVD hoort graag wat LEES VERDER