Goede en bereikbare zorg en een veilige woonomgeving

Goede en bereikbare zorg en een veilige woonomgeving

Het nieuws over mogelijke sluiting van Bronovo en Antoniushove bracht veel onrust. Deze raadsvergadering schaarde de VVD zich met de voltallige raad achter de wethouder en haar inzet voor behoud van goede en bereikbare zorg in onze gemeente. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Ook stemde de gemeenteraad over het Kompas voor de LEES VERDER

VVD nieuwjaarsborrel in Museum Huygens’ Hofwijck

VVD nieuwjaarsborrel in Museum Huygens’ Hofwijck

Bestuur en fractie van het netwerk VVD Leidschendam-Voorburg nodigen leden, kiezers en liberale vrienden van harte uit voor de nieuwjaarsborrel op zondag 13 januari 2019 vanaf 17.00 uur. Het wordt weer een bruisend jaar, met fractie, bestuur én met ons netwerk van leden (circa 250!) waarvan vele actieve vrijwilligers. Op 20 maart zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en LEES VERDER

VVD tevreden: gemeente gaat weer wekelijks afval ophalen!

De gemeente gaat weer wekelijks restafval ophalen. Dat heeft de gemeenteraad op 11 december besloten. De VVD heeft gepleit voor het verbeteren van de service van het nieuwe afvalbeleid. Om dat voor elkaar te krijgen wordt wekelijks ophalen van restafval bij de laagbouw ingevoerd. Naast verbeteren van de service zal ook frequenter grofvuil opgehaald worden LEES VERDER

Brede steun voor VVD-amendement voor een veilige leefomgeving

De afgelopen weken sprak de gemeenteraad over het Kompas voor de Leefomgeving. In dit kompas worden de hoofdthema’s en hoofdkeuzes benoemd op basis waarvan de nieuwe omgevingsvisie en dus onze leefomgeving de komende decennia zal worden ingericht. Denk aan thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en een vitale economie. Geen onbelangrijk stuk dus. Het viel de LEES VERDER