Politiek Café met VVD lijsttrekker Provinciale Staten Floor Vermeulen

Politiek Café met VVD lijsttrekker Provinciale Staten Floor Vermeulen

Woensdag 31 oktober is er weer een Politiek Café. Onze gast is de 34-jarige Floor Vermeulen, lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Floor is nu VVD-gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke issues voor de Provincie én voor onze gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij gaat dan ook graag met ons LEES VERDER

Zorgen over enorme tekorten op de bijstand.

De VVD maakt zich zorgen over de grote financiële tekorten bij de bijstand. Onze gemeente geeft elk jaar miljoenen euro’s meer uit aan uitkeringen dan dat we hiervoor van de Rijksoverheid krijgen. De VVD vindt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg meer werk moet maken van ‘mensen weer aan het werk helpen.’ Mensen die echt niet kunnen LEES VERDER

Uniek initiatief in de gemeenteraad: Uw veiligheid, ieders zaak!

Uniek initiatief in de gemeenteraad: Uw veiligheid, ieders zaak!

De gemeenteraadsleden Philip van Veller (VVD) en Hans Peter Klazenga (GBLV/Gemeentebelangen) hebben de handen ineen geslagen rond de veiligheid in de gemeente. Veiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. Iedereen zou daar ook een eigen verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Daarom willen zij instanties en organisaties in onze gemeente om inbreng gaan vragen voor een Integraal LEES VERDER

VVD blij met vuist tegen woonoverlast

De lokale VVD in Leidschendam-Voorburg is zeer verheugd met de invoering van de ‘ASO-wet’ in onze gemeente. Vanaf nu kan de burgemeester optreden als er herhaaldelijk sprake is van ernstige overlast. Voorheen kon hij alleen een waarschuwing geven, of mensen uit huis zetten. Dat eerste is een veel te lichte maatregel, dat tweede vaak veel LEES VERDER

Huiskamerbijeenkomst met Klaas Dijkhoff

VVD Tweede Kamerlid Ockje Tellegen nodigt u uit voor een huiskamerbijeenkomst met de fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD: Klaas Dijkhoff. De heer Dijkhoff gaat graag met u in gesprek over zijn eerste politieke jaar als fractievoorzitter, zijn ambities voor de komende kabinetsperiode en andere actuele onderwerpen. U bent van harte welkom op LEES VERDER