Verkoop Eneco is goed voor Leidschendam-Voorburg

De splitsing van Eneco eerder dit jaar in regionaal netwerkbedrijf Stedin en productiebedrijf Eneco stelt de 53 gemeenten die eigenaar zijn voor de vraag of ze het productiebedrijf willen houden of verkopen. Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg wil verkopen. Net als Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Dat is logisch, want eigendom dient geen publiek LEES VERDER

Weer nieuwe financiële tegenvallers Avalex

De VVD staat voor een efficiënt, betrouwbaar en toekomstbestendig afvalbeleid. Daarom volgen we Avalex en de wethouders die dit bedrijf voor Leidschendam-Voorburg besturen op de voet. En wat de VVD al lang zag aankomen bleek in de vergadering van het bestuur van Avalex waarheid te zijn geworden; De begrote bezuiniging bij Avalex van 1,5 miljoen LEES VERDER

Seniorleden geven input verkiezingsprogramma

Leeftijd en wijsheid gaan hand in hand. Daarom heeft het VVD-bestuur Leidschendam-Voorburg specifiek aan haar seniorleden input gevraagd in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In Leidschendam-Voorburg wonen relatief veel ouderen en onze gemeente vergrijst. VVD-lijsttrekker Astrid van Eekelen vindt dat de gemeente dit moet faciliteren met gerichte oplossingen voor vervoer, wonen, zorg en service LEES VERDER

Ondernemersontbijt VVD levert veel op

Ondernemersontbijt VVD levert veel op

(foto: Michel Groen Fotografie) Parkeren, lage lasten, minder regels, een bruisend centrum en duurzaamheid; zomaar een greep uit de onderwerpen die voorbijkwamen op het ondernemersontbijt van de VVD Leidschendam-Voorburg. Het drukbezochte ondernemersontbijt leverde veel meningen en uitspraken op om mee aan de slag te gaan. Het ontbijt was bedoeld om onderwerpen naar boven te halen LEES VERDER

‘Sociaal beleid’ loopt financieel uit de hand

De gemeentelijke uitgaven op het gebeid van bijstand, armoedebeleid en de sociale werkvoorziening zijn ontspoord. Dat stelt de VVD verbijsterd vast bij de financiële cijfers die deze week in de raad worden behandeld. In 2016 bedroeg de tegenvaller bijna drie-en-een-half miljoen euro, en ook in het huidige jaar is al een tekort dat nog veel LEES VERDER