VVD tevreden: gemeente gaat weer wekelijks afval ophalen!

De gemeente gaat weer wekelijks restafval ophalen. Dat heeft de gemeenteraad op 11 december besloten. De VVD heeft gepleit voor het verbeteren van de service van het nieuwe afvalbeleid. Om dat voor elkaar te krijgen wordt wekelijks ophalen van restafval bij de laagbouw ingevoerd. Naast verbeteren van de service zal ook frequenter grofvuil opgehaald worden LEES VERDER

Brede steun voor VVD-amendement voor een veilige leefomgeving

De afgelopen weken sprak de gemeenteraad over het Kompas voor de Leefomgeving. In dit kompas worden de hoofdthema’s en hoofdkeuzes benoemd op basis waarvan de nieuwe omgevingsvisie en dus onze leefomgeving de komende decennia zal worden ingericht. Denk aan thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en een vitale economie. Geen onbelangrijk stuk dus. Het viel de LEES VERDER

Eindelijk!

Ongelijkvloerse kruisingen van de N14. Eindelijk is Rijkswaterstaat over de brug gekomen met concrete plannen voor de N14. Om te voorkomen dat alles vastloopt is de aanpak van deze kruispunten cruciaal voor onze gemeente.Wij blijven dit punt nauwgezet volgen. De VVD heeft tijdens de Raadsvergadering aandacht gevraagd voor de effecten in de omgeving. Wij willen LEES VERDER

VVD wil schade vernielingen verhalen op daders

Dit weekend was het weer raak in Leidschendam. Een groep jongeren liet een spoor van vernielingen na. Containers werden in de brand gestoken en bij een kinderdagverblijf werden de ruiten ingegooid. De lokale VVD eist nu maatregelen. ‘Dit gedrag laat veel meer sporen na dan alleen een ingegooide ruit. Het heeft grote impact op de LEES VERDER

Politiek Café met VVD lijsttrekker Provinciale Staten Floor Vermeulen

Politiek Café met VVD lijsttrekker Provinciale Staten Floor Vermeulen

Woensdag 31 oktober is er weer een Politiek Café. Onze gast is de 34-jarige Floor Vermeulen, lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Floor is nu VVD-gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke issues voor de Provincie én voor onze gemeente Leidschendam-Voorburg. Hij gaat dan ook graag met ons LEES VERDER