Woonvisie: VVD vraagt aandacht voor middensegment

Volgens de VVD zijn in de Woonvisie van belang: doorstroming, bouwen naar behoefte en borgen van de groene woonstad! In de Raad heeft Louise Kortman namens de VVD deze punten over de Woonvisie naar voren heeft gebracht.
In Leidschendam-Voorburg zijn voldoende woningen in het hoog en laag segment, echter in het middensegment is het als het ware een klokhuis. Steeds meer inwoners kunnen en blijven langer zelfstandig wonen in hetzelfde huis. De VVD heeft aandacht gevraagd voor het bouwen naar behoefte en het belang om te bouwen voor het middensegment. Eveneens is de mogelijkheid van transformatie van lege kantoren tot woningen onder de aandacht gebracht. Dit als alternatief tegen de dure scheefheid in wonen in de sociale sector.
Met de toenemende vergrijzing is het van belang dat starters in Leidschendam-Voorburg kunnen wonen. Een stad met zoveel voorzieningen, om trots op te zijn, moet uiteindelijk ook weer betaald worden door de volgende generatie. Wonen in Leidschendam-Voorburg staat in de top 10! ‘Thuis in Leidschendam-Voorburg’ is wonen in een aantrekkelijke groene woonstad met een evenwichtige bevolkingsopbouw. De VVD heeft dan ook gepleit voor een gevarieerd woonaanbod en een prettig woonmilieu en leefbaarheid. Kansen liggen er in Leidschendam-Voorburg  in een rustig stedelijk en hoogwaardig woonmilieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *