VVD: Zorg om informatievoorziening aan inwoners

VVD: Zorg om informatievoorziening aan inwoners

De VVD maakt zich bij monde van raadslid Louise Kortman ernstige zorgen over de informatievoorziening door het college in de richting van de inwoners en gemeenteraad. Geheel onverwachts kregen bewoners van de Dr van Noortstraat in Stompwijk tijdens de feestdagen een schrijven van de gemeente. Zij werden hierbij onaangenaam verrast toen bleek dat de verlengde verbindingsweg niet alleen vlak achter hun huis werd gepland maar zelfs door hun tuinen heen. ‘Verbazingwekkend’, aldus Kortman, ‘totaal onverwacht en dit terwijl er andere mogelijkheden en opties voor de aansluiting van deze weg voor de hand liggen.’

De VVD vindt het opmerkelijk deze besluiten van het College uit de krant te moeten vernemen. De besluiten hebben ingrijpende gevolgen voor inwoners. De VVD heeft dan ook om opheldering gevraagd aan verantwoordelijk wethouder Rozenberg.

De inwoners die eerder in het traject Stompwijkseweg zo nauw bij het proces werden betrokken zijn nu totaal gepasseerd. De weg is van groot belang voor de Stopwijkers, lokale economie en de bedrijven van Stompwijk. “ Het water staat ondernemers van Stompwijk aan de lippen en het proces wordt op deze manier onnodig gestagneerd”, aldus Kortman. “De spa moet nu spoedig de grond in!”

De VVD roept Rozenberg dan ook op de inpassing van het laatste stukje verbindingsweg in alle openheid en

in goed overleg met de direct betrokkenen te voeren.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Louise Kortman: 06-33797652