VVD WIL LAAGGELETTERDHEID AANPAKKEN

Lezen en schijven lijkt heel gewoon, maar één op de negen mensen heeft daar moeite mee. Daardoor kunnen zij onvoldoende meekomen in de samenleving. VVD-raadslid Philip van Veller wil dat de gemeente daar samen met anderen iets aan doet. Bijvoorbeeld met de aanpak ‘Taal voor het leven’ die elders in het land succesvol is.

Eén op de negen mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Daarmee zijn er veel te veel mensen die niet goed mee kunnen komen en zich niet thuis voelen in de maatschappij. Met alle gevolgen van dien: van werkloosheid, eenzaamheid tot meer gezondheidsklachten aan toe. Daarom moet de gemeente daar veel meer aan doen dan nu. VVD-raadslid Philip van Veller: “Het is een verborgen probleem met heel grote gevolgen voor de mensen waar het om gaat. En omgekeerd, als mensen leren lezen en schrijven komen zij ook weer mee op andere gebieden. Elders in Nederland worden duizenden mensen bijgespijkerd door instanties samen met enthousiaste vrijwilligers. De resultaten klinken als een klok: mensen doen weer mee, ook in het vrijwilligerswerk en verenigingsleven. De uiteindelijke kans op een baan neemt er ook door toe. Dat moet toch in onze gemeente ook mogelijk zijn”.
Met de aanpak ‘Taal voor het leven’ kan de gemeente samen met organisaties laaggeletterden vinden en hen naar een hoger niveau van taal, rekenen en digitale vaardigheden brengen. “Ik zie een rol voor de bibliotheek als taalpunt in onze gemeente”, aldus Van Veller. “Daar kunnen vraag en aanbod bij elkaar komen, van cursisten tot vrijwilligers, en van lesmateriaal tot toetsen”.
Ondanks de vele initiatieven om ons heen loopt Leidschendam-Voorburg op dit gebied achter. “Daar wil ik iets aan doen”, vertelt Van Veller. “Het is eenvoudig om mensen in een uitkering te screenen en waar nodig verder te helpen met taal. Ook kunnen de nieuwe wijkteams een taaltoets toepassen voor mensen die zich melden voor hulp, en hen verder op weg helpen. Met de nieuwe zorgtaken komt de gemeente makkelijker in contact met laaggeletterden. Mensen die niet kunnen lezen en schrijven komen sneller in de problemen, en een eerste stap om daar uit te komen is om dat te leren. En gemeenten hebben ook geld om actie te ondernemen. Samen met organisaties als de bibliotheek, én met vrijwilligers kunnen we die handschoen oppakken. Ik weet bijvoorbeeld dat mensen van de Lions zich hebben aangemeld. Er is voldoende enthousiasme. Nu moet het van de grond komen ”.
Van Veller heeft het onderwerp aan de orde gesteld bij de wethouders, en wil het bespreken in de gemeenteraad.