VVD voor verlaging van afvalkosten, een goede service én een beter milieu

Tijdens de afgelopen Raadsvergadering stond de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 op de agenda. Hierin worden aanpassingen aangegeven die het mogelijk maken dat omgekeerd inzamelen mogelijk wordt, de frequentie wordt verlaagd en de locatie van de inzameling wijzigt.

De VVD is tegen de invoering van dit nieuwe afvalbeleid en heeft daarom tegen deze afvalverordening gestemd. Binnenkort start het nieuwe afvalbeleid in onze gemeente waarbij de inwoners plastic, metaal en drinkkarton (PMD) moeten scheiden van restafval naast o.a. het bestaande groen, papier en glasafval. De service voor inwoners gaat omlaag en het afval wordt nog maar eenmaal in de twee weken opgehaald. Opbrengsten uit afval volgens de landelijke normering zijn volgens de VVD alleen te behalen in samenwerking met nascheiding. Afval ophalen is een kerntaak van de gemeente. Het nieuwe inzamelen kost de gemeente veel geld, een investering van miljoenen. Kostenstijging blijkt uit de verhoging van de afvalstoffenheffing en de landelijk teleurstellende opbrengsten van PMD. Er wordt van alles gevraagd van de burger vooral het betalen van belasting, maar inwoners krijgen volgens deze verordening een container voor de deur, in de straat en in de wijk. Geen financieel voordeel en minder service. De VVD pleit ervoor de rekening niet neer te leggen bij de inwoners en meer in te zetten op nascheiding. De VVD is voor verlaging van afvalkosten, een goede service én een beter milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *