VVD tevreden: gemeente gaat weer wekelijks afval ophalen!

De gemeente gaat weer wekelijks restafval ophalen. Dat heeft de gemeenteraad op 11 december besloten. De VVD heeft gepleit voor het verbeteren van de service van het nieuwe afvalbeleid. Om dat voor elkaar te krijgen wordt wekelijks ophalen van restafval bij de laagbouw ingevoerd. Naast verbeteren van de service zal ook frequenter grofvuil opgehaald worden via mobiele ophaalstations.

“Straten moeten weer schoon worden en inwoners hoeven niet met hun afval te zeulen”, aldus Louise Kortman, fractievoorzitter van de VVD. “De VVD wil maatwerk, zo veel mogelijk service terug brengen en zo min mogelijk zwerfafval in de gemeente. Afval moet niet het probleem van de inwoners zijn. Je zal maar een gezin met kinderen in de luiers hebben of te weinig ondergrondse containers in je wijk. Of je zult maar in het buitengebied Stompwijk wonen waar de overvolle bakken slechts eenmaal per maand worden geleegd. De gemeente heeft in het verleden gekozen voor een nieuw afvalbeleid maar de uitrol is te snel en onzorgvuldig uitgevoerd. Er werd plotsklaps tweewekelijks afval opgehaald terwijl faciliteiten niet op orde waren. Ondergrondse containers waren onvoldoende aangepast, inpandige containers verdwenen en het afvalstation voor grofvuil werd gesloten. Genoeg ingrediënten voor een Napels aan de Vliet. De VVD heeft zich hard gemaakt voor maatwerk en is blij dat er nu orde op zaken wordt gebracht”.

Kortman wees er in de gemeenteraad op dat het miljoenen kostende afvalbeleid heeft gefaald. “De VVD is altijd kritisch geweest op het nieuwe afvalbeleid. Het vorige college heeft miljoen uitgegeven aan het nieuwe afvalbeleid. Voor de VVD staat de inwoner voorop. Voor inwoners moet het eenvoudig zijn om van hun afval af te komen en afval te kunnen scheiden indien ze dat willen. Natuurlijk kost bijsturen geld, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Doordat afval wekelijks weer bij de laagbouw wordt opgehaald zal de druk afnemen bij de ondergrondse containers. Mensen kunnen hun afval beter kwijt in hun container waardoor het niet naast een overvolle ondergrondse container beland”.

Het PMD-aanbod mag slechts plastic, metaal en drinkkarton bevatten. Uit onderzoek blijkt dat er tussen het PMD-aanbod veel restafval zit. Hierdoor wordt de opbrengst PMD waardeloos. Voor veel mensen blijkt onduidelijk welk plastic wel en niet bij PMD hoort, daarom wordt PMD vaak alsnog verbrand. In de PMD-containers trof Avalex steeds meer vervuiling door restafval aan. “Dat moet anders en beter”, zegt Kortman, “Nu restafval weer gewoon wekelijks wordt opgehaald kan het resultaat en de opbrengst voor PMD toenemen. Wekelijks afval ophalen kan dus zelfs een hoger en beter scheidingspercentage bij PMD opleveren. Restafval wordt weer wekelijks opgehaald, tegelijk houden alle inwoners nog steeds de mogelijkheid om afval te kunnen scheiden als ze dat wensen. Met maatwerk wordt bekeken in welke wijken PMD al eerder aan huis kan worden opgehaald en in welke wijken er aanpassingen bij ondergrondse containers nodig zijn. De VVD pleit overigens op de lange termijn voor nascheiden van afval. Hierbij wordt afval mechanische nagescheiden, goed voor de inwoners en het milieu”.

Tijdens de verkiezingen was afval voor de VVD prioriteit nr.1! Kortman geeft aan blij te zijn om de verkiezingsbelofte in te kunnen lossen, “Voor de VVD staat service en maatwerk voorop, in Stompwijk vragen inwoners om andere service dan in andere wijken. Veel inwoners reageren nog dagelijks op ons emailadres over de wijzigingen van het afvalbeleid. Onze oplossing ligt voor de korte termijn in het terug brengen van de service, orde op zaken stellen en wekelijks inzamelen bij de laagbouw. Voor de lange termijn ligt dat in nascheiden van afval.

6 reacties op “VVD tevreden: gemeente gaat weer wekelijks afval ophalen!

 1. Piet Waljaard

  Het is een stap in de goede richting, jammer blijft wel dat de bewoners van de “hoogbouw”, (veelal ouderen) al hun afval nog wel zelf naar verspreide ondergrondse containers moeten brengen, en dit terwijl de kosten voor afvalverwerking voor deze groep niet zijn gedaald.

  Reageren
  1. Louise Kortman

   Dank voor uw bericht. Namens de VVD heb ik de problematiek met het nieuwe afvalbeleid en de hoogbouw in de raad onder de aandacht gebracht. De VVD heeft voorgesteld het wekelijks inzamelen weer in te voeren voor de laagbouw. Daarnaast hebben we wethouder van Eekelen opgeroepen ook in gesprek te gaan met bewoners van service flats of hoogbouw met een inpandige berging om vanuit de inpandige berging weer afval op te laten halen. Er wordt bij overige milieuparken bekeken welke ondergrondse containers geclusterd kunnen worden. Indien u nog aanvullende ideeen hierover hebt horen we het graag. Met vriendelijke groet, Louise Kortman fractievoorzitter VVD.

   Reageren
 2. Rutger van der Werf

  Geachte mevrouw Kortman,

  De doelstellingen van de VVD inzake het afvalbeleid in de gemeent zijn voor mij een belangrijke reden geweest om mijn stem uit te brengen op de VVD. Het bovenstaande bericht is dan natuurlijk ook een mijlpaal voor de VVD. Ik vraag mij echter af hoe het bovenstaande geïmplementeerd wordt? De brief die wij eind december 2018 hebben ontvangen van Avalex beschrijft iets anders. Avalex gaat weer wekelijks afval ophalen, maar geen restafval. Dit is dus in tegenstelling tot hetgeen in het bovenstaande bericht is aangegeven. Kunt u aangeven wanneer de afspraken geheel geïmplementeerd worden en er weer wekelijks afval opgehaald, zowel groen als restafval.?

  Kunt u ook aangeven wanneer het nascheiden van afval een feit zal zijn?

  Alvast bedankt!

  Hartelijke groeten,

  Reageren
  1. Louise Kortman

   Geachte mijnheer Van der Werf, dank voor uw bericht. De bedoeling is dat vanaf week 5 in 2019 er weer wekelijks afval wordt opgehaald bij de laagbouw in Leidschendam-Voorburg. In alle wijken behalve Voorbur gMidden wrodt wekelijks het restafval weer opgehaald. In Voorburg Midden is door het vorig college gestart met omgekeerd inzamelen, de ondergrondse containers zijn daar allemaal geimplementeerd. Indien u in Voorburg Midden woont kan het zijn dat het afvalbelei anders is dan in de rest van de gemeente. De VVD wil zsm over tot nascheiding, de hebben de wethouder opgeroepen hier zsm in gesprek te gaan. Indien u nog vragen hebt hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Louise Kortman, fractievoorzitter VVD.

   Reageren
 3. Anne

  Ik vind het schandalig dat de grijze container nu elke week geleegd gaat worden. De container zit niet vol in één week, maar er worden wel extra kosten voor het ophalen gemaakt. Niet iets om trots op te zijn. De extra kosten kunnen beter worden besteed om aan de bron beter te scheiden door goede en frequente voorlichting en voor het beter beheren van de ondergrondse containers. Daar wordt wekelijks ophalen niet mee opgelost. Ik vind het geldverspilling. Zie dit meer als een politieke actie dan als een bijdrage aan het milieu. Stimuleer het gebruik van de fiets, gebruik de auto niet voor het doen van boodschappen, hergebruik plastic tasjes en zet statiegeld op wegwerp plastic. Oplossingen liggen voor het oprapen.

  Reageren
  1. Louise Kortman

   De grijze container wordt vanaf januari 2019 weer wekelijks opgehaald bij de laagbouw. De afgelopen jaren is het nieuwe afvalbeleid ingevoerd en uitgevoerd. Dat afvalbeleid heeft meer dan 15 miljoen euro gekost. De VVD heeft als enige partij tegen dit beleid gestemd vanwege de moeilijke inpasbaarheid in een gemeente met meer dan 60% hoogbouw en veel ouderen. Bovendien haalt dit afvalbeleid de milieudoelstellingen bij verre na niet. Tijd om in te grijpen en bij te sturen en ja dat kost geld. Middels pictogrammen en duidelijke voorbeelden wordt ook de communicatie verbeterd. Onderzoek bevestigde dat er veel vervuiling tussen PMD containers zat. Het is geweldig dat uw container slechts halfvol zit en u waarschijnlijk goed uw afval scheidt en afvoert via de juiste weg. Helaas moet geconstateerd worden dat veel oneigenlijk afval bij het PMD terecht komt en dit dusdanig het PMD vervuilt zodat het alsnog verbrand moet worden en de opbrengst in rook opgaat. Met het wekelijks ophalen verwachten we dat inwoners minder druk ervaren en meer zorgvuldig kunnen scheiden aan de bron. De VVD ziet overigens nascheiden als een uiteindelijk beter afvalbeleid. In d omgeving van Rotterdam en Leiden zien we daar al ontwikkeling in. Middels nascheiden restafval wordt de meest hoge milieudoelstelling wel gehaald, bronscheiding blijft overigens voor veel grondstoffen zoals papier, glas en gft van belang. Daar staat de VVD voor. Milieu, service en kosten zijn voor ons allen van belang, de weg naar een beter hergebruik van grondstoffen hoeft wat de VVD betreft niet via de inwoners maar via de techniek. Met vriendelije groet, Louise Kortman, fractievoorzitter VVD.

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *