De VVD staat altijd voor financiële degelijkheid, nu en in de toekomst.

We moeten alleen dat geld uitgeven wat erbinnen komt en dus niet meer besteden dan je hebt en dit compenseren met extra-lenen, ook al kan dit eenvoudig met de huidige lage rentestand. In de begroting 2018 wordt 10 miljoen euro onttrokken aan de reserves om het huishoudboekje op orde te krijgen.

 

Gisteren

De afgelopen periode zijn er veel tegenvallers geweest die we, al dan niet voorzien, (konden) hebben, aldus VVD-lijsttrekker Astrid van Eekelen. De VVD heeft daarom vragen gesteld: Gemeente ben je nog wel financieel in control van je beleid. Tegenvallers, totaal oplopend tot meerdere miljoenen euro’s, zijn genoteerd bij Sociaal Domein, DSW (enkele tonnen), Cultuurhuis (extra budget 5,5 ton), Binck Bank Tour (uitgaven 3,4 ton het dubbele van begroot), Kleiplaspoelpolder (van kosten neutraal naar een tekort van 4 miljoen) en de Rijnlandlaan. Bovendien weten we op dit moment niet wat ons nog meer te wachten staat, denk hierbij bijvoorbeeld aan Avalex.

 

Vandaag

Deze week heeft iedereen weer de jaarlijkse nota van de gemeente ontvangen. “Wat mij opvalt”, aldus Van Eekelen, “is dat de afvalstoffenheffing, een aanzienlijk bedrag, slechts met 7 Euro wordt verlaagd. Dit terwijl de kliko’s en ondergrondse containers uitpuilen, het vuil over straat zwerft en wij zelf het afval weg moeten brengen. Zeker een halvering van de service tegenover een minimale daling van het tarief”.

 

Morgen

Als de gemeente de aandelen Eneco verkoopt levert dat een groot bedrag op. Maar nu krijgen we jaarlijks 1,1 miljoen dividend uitgekeerd, die inkomsten komen na de verkoop te vervallen. Dus als de Eneco opbrengsten snel in enkele jaren uitgegeven worden, krijgen we daarna snel een probleem als we het dividend blijvend missen. Dus niet alles versneld uitgeven maar een degelijk financieel toekomstplan opstellen en volgen. Dan weten inwoners en ondernemers ook waar ze de komende jaren aan toe zijn.

 

Gewoon Doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *