VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland

Door Gerard Heetman

Sinds enige tijd ben ik lid van het Seniorennetwerk Zuid-Holland van de VVD dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het landelijke Seniorennetwerk. Zoals alle netwerken binnen de VVD staan bijeenkomsten ook open voor niet-leden van de VVD. Het VVD Seniorennetwerk heeft zich als doel gesteld om binnen de partij aandacht te vragen voor (en te geven aan) beleidsvelden die van belang zijn voor “medioren en senioren” (leeftijdsgroepen 50+).

Mensen in deze leeftijdsgroepen hebben veelal het gevoel dat hun belangen door “de politiek” onvoldoende worden behartigd, en dat zij nauwelijks vertegenwoordigd worden in politieke organen. Of dit terecht of ten onrechte is doet niet ter zake. Het is een gevoel dat zich met enige regelmaat vertaalt in verkiezingssuccessen voor ouderenpartijen. Meest recent in dat van de partij 50-plus.

Waar een groot deel van het potentiële VVD-electoraat tot deze leeftijdsgroep behoort, is het zonder meer van belang dat de VVD zichtbaar de belangen van deze groep in het oog heeft. Via deze link krijg je al een indruk welke aandachtsgebieden het Seniorennetwerk landelijk en daarmee dus ook in de regionale netwerken heeft.

Samenstelling en werkwijze van het VVD Seniorennetwerk

Het VVD Seniorennetwerk bestaat uit bestuurlijk ervaren VVD-ers die zelf tot de doelgroep behoren. (Oud-)wethouders, statenleden, raadsleden, afdelingsbestuurders. Veelal actief of actief geweest in het maatschappelijk middenveld. Het netwerk kent geen formele verenigingsstructuur, lidmaatschappen of contributies. Het netwerk groeit organisch via uitnodigingen.

Het netwerk Zuid-Holland komt een paar keer per jaar bijeen en bespreekt ontwikkelingen die van belang zijn voor de doelgroep, waarbij ook specifieke aandacht voor de regio Zuid-Holland. Meestal zijn de bijeenkomsten in de regio Haaglanden. Regelmatig zijn er (jaarlijks) minisymposia of andersoortige bijeenkomsten rond de aandachtsgebieden. Zo hebben we onlangs een zeer informatief gesprek gehad met Helma Lodders die de pensioenportefeuille in de Tweede Kamerfractie behartigt. Op 24 november zal in de Tweede Kamer Prinsjesdagbijeenkomst zijn met maar liefst 10 fractieleden die vanuit hun portefeuille de onderwerpen zullen toelichten en bediscussiëren vanuit de begrotingen waar medioren en senioren mee te maken hebben. Vóór de zomer vond een bijeenkomst plaats over het openbaar vervoer in Zuid-Holland waarbij ook de gedeputeerde en andere beslissers over het openbaar vervoer in deze provincie aanwezig waren. Een slechtziende en een mobiliteitsgehandicapte vertelden hun ervaringen. Landelijk is één keer per jaar een VVD Senioren Congres zoals op 9 september jl. waar Europa centraal stond. Het hoofd vertegenwoordiging Europese Commissie in Nederland en een lid van de ALDE-fractie waren de belangrijkste sprekers.

Belangstelling?

Mocht je belangstelling hebben om deel te nemen aan bijeenkomsten van het netwerk Zuid-Holland, dan kun je je aanmelden bij de secretaris van het netwerk Jan Willem Schotel, raadslid in Zoetermeer via jwschotel@kpnmail.nl of via mij door een mail te sturen aan gerard@heetman.eu.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *