VVD REGIO OVERLEG

Omdat er nauw samengewerkt wordt op het sociaal domein en bij het beheren van het groene gebied tussen de drie gemeenten hebben de VVD fracties van Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar regelmatig overleg. Wij spraken elkaar in Huize Swaensteyn in Voorburg om ervaringen uit te wisselen en met elkaar te praten. Vele onderwerpen passeerden de revue; van de decentralisaties op het gebied van zorg en jeugd, verkeer en groen tot de uitbreiding van Leidschenhage. Gezamenlijk blijven wij als liberalen ons inzetten voor bereikbaarheid, veiligheid en goed wonen in onze drie groene gemeenten tussen Leiden en Den Haag.