VVD pleit voor integrale havenverordening.

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2017 stond de aanpassing van de Havenverordening op de agenda.

VVD gaf de complimenten voor de aandacht van het college voor de havenverordening. Dankzij de VVD vragen hebben de verloren passanten plaatsen gelukkig ook hun plek gevonden in de Havenverordening is de aanhef aangepast.

De havenverordening heeft een kleine up date ondergaan. Kort voor het seizoen om de noodzakelijke juridische zaken te regelen.

Een integrale herziening zou nog niet noodzakelijk zijn. In de verordening zijn daarom slechts enkele havens en aanlegplaatsen opgenomen

De VVD pleit wel voor een integrale voorziening waarbij naast de provincie ook de gemeente zeggenschap heeft over haar havens en aanlegplaatsen. De gemeente wijst naar de provincie en wacht af.

Volgens de VVD kan de gemeente hierin meer eigen initiatief nemen. Leidschendam-Voorburg heeft heel wat watergangen en slootjes. Zonder regeling geen actie voor ondergelopen bootjes en aanlegplaatsen zonder vergunning.

In het verleden heeft de wethouder al heel wat tijd moeten steken in de vrede bewaren in watergangen. Ik ben dan ook benieuwd naar de toelichting van de wethouder: waarom de noodzaak zou ontbreken voor een nieuwe integrale herziening van de havenverordening.

VVD pleit ervoor dat in de havenverordening zaken geregeld zijn naar behoren in een spoedige integrale herziening. De wethouder wilde in eerste instantie geen integrale verordening maar heeft zich bereid getoond deze noodzaak te onderzoeken bij aanleg van nieuwe havens.