VVD maakt Sijtwende park veiliger en aangenamer

Het Park Sijtwende in Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijk groen park dat breed is opgezet voor recreatieve en sociale belevingen. Dit park is in 2007 geopend en kent openingstijden tijdens zomer- en wintertijd. Het park werd tot 2011 ’s avonds en ’s nachts door hekken tijdens sluitingstijden gesloten. Na 2011 bleven de openingstijden gehandhaafd, echter de hekken werden niet meer fysiek gesloten.

De VVD heeft van omwonenden en het buurtpreventieteam Damsigt begrepen dat de sluitingstijden niet werden nageleefd en dat dit in grote mate overlast en vandalisme opleverde. Dit leidde tot hoge kosten voor inwoners en gemeente. Het ontvangstterrein aan de Rodelaan werd als hangplek en parkeerplaats gebruikt voor hondenuitlaatbusjes die de nodige overlast opleverden.

Tijdens de Open raadhuisavond heeft de VVD, na de inbreng van omwonenden, het initiatief genomen samen met de GBLV, PvdA en GL raadsleden een motie in te dienen om de fysieke sluiting van de hekken wederom mogelijk te maken. De VVD heeft de motie voorbereid en ingediend bij de Begrotingsraad van 10 november 2015, de motie werd door de raad breed gesteund.

Volgens de motie worden de hekken vanaf het 2e kwartaal 2016 weer gesloten volgens de zomer- en wintertijden. Het ontvangstterrein blijft goed toegankelijk voor de twee huidige invalide parkeerplekken en de fietsenstalling, echter wordt minder toegankelijk voor parkeren. De bankjes aan de Rodelaan worden in het park geplaatst.

De VVD wenst ieder een aangename parkwandeling met de groene woon- en leefbeleving die wonen in Leidschendam-Voorburg zo aantrekkelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *