VVD MAAKT HET PAD VRIJ VOOR GOED ONDERWIJS

Met de actie ‘Ruim baan voor goed onderwijs’ vroeg de VVD aandacht voor bereikbaar goed onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bij een stad met goede voorzieningen voor iedereen hoort een gevarieerd aanbod van scholen in goede schoolgebouwen.  In de afgelopen periode is daarin al geïnvesteerd, ,maar daar mag het wat de VVD betreft niet bij blijven.

In de komende periode wil de VVD een einde aan de wachtlijsten in het basisonderwijs, verdere investeringen in onderhoud, en veilige routes van en naar school.  Reden om in een ludieke actie scholen in de gemeente een sneeuwschuiver te overhandigen.

De tien punten van de VVD over onderwijs vindt u onder VVD punten lerende stad

 

Goede gebouwen

De VVD zorgde ervoor dat er de afgelopen 4 jaar niet is bezuinigd op de huisvesting van die scholen.  Naast de bouw van nieuwe scholen krijgen de komende jaren de Casimirschool, de Groen van Prinstererschool, de Dijsselbloem, de Trampoline en de Maerten van der Veldeschool een mooi nieuwe gebouw. Dat is wat de VVD betreft iets om trots op te zijn, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn nog scholen die stevig onderhoud nodig hebben. Ook zij verdienen onze volle aandacht.

 

Wachtlijsten

De VVD vindt de wachtlijsten in het basisonderwijs ongewenst. Het bestaan van die wachtlijsten geeft onnodige onzekerheid aan ouders en kinderen. De wachtlijsten leiden er ook toe, dat gezinnen met (jonge) kinderen minder snel besluiten om in onze mooie stad te gaan wonen.

Dit is onnodig, want er zijn wel voldoende plaatsen op de (basis) scholen beschikbaar. De VVD wil daarom dat de gemeente met de schoolbesturen afspraken maakt over de procedure van inschrijven. Raadslid Ton Overmeire: “De gemeente moet zorgen voor voldoende goede schoolgebouwen met respect voor de vrije schoolkeuze van ouders. Door goede afspraken te maken, kunnen we de wachtlijsten aanpakken en is er voor iedere leerling een goede onderwijsplek in zijn of haar eigen buurt”.

 

Veilig naar school

Veilig naar school, op school en weer naar huis. Dat is wat de VVD betreft een vereiste voor goed onderwijs. De VVD is blij met de continue inzet van de wijkagenten om dit te verwezenlijken. Ook zal de VVD de inrichting van de openbare ruimte daar steeds aan toetsen.

Overmeire: “We bieden zelf ook graag de helpende hand. Tijdens de winterperiode is sneeuw niet alleen een feest maar kan het ook tot onveilige situaties leiden. Daarom stelt de VVD voor elke basisschool een sneeuwschuiver beschikbaar. Maar dat niet alleen: wij plaatsen een foto van de “schoolschuiver” op onze facebook-website. Bij de school wiens foto de meeste facebook likes krijgt op https://www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg komt de VVD de ochtend na de eerste sneeuwbui het pad over het schoolplein sneeuwvrij maken.”

Kandidaat raadslid Yolande Vonhoff: “Ieder mens moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Als gemeente moeten wij dat faciliteren met goede en veilige gebouwen. Ruim baan voor het onderwijs!”