VVD LV PLEIT VOOR STEVIG GEMEENTEBESTUUR

De VVD is met 8 zetels uit de gemeenteraadsverkiezingen 2014 gekomen. Daarmee behaalde ze in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een gedeelde koppositie met winnaar GBLV. Dat is het resultaat van een spannende verkiezingsdag, die bijna 56% van de kiezers naar de stembus trok. Bijna 23% stemde voor de VVD.

“Deze uitslag – twee zetels minder – is een tegenvaller”, erkent VVD-lijsttrekker Heleen Mijdam. “Een felicitatie waard aan GBLV, die rond 200 stemmers meer achter zich kreeg. Een gegeven waarmee we nu aan de slag moeten. We feliciteren ook de andere winnaars, D66 en CU/SGP. Met de 8 zetels die de kiezer ons gegund heeft, zal de VVD zich blijven inzetten voor goed wonen in een mooie gemeente, met lage lasten en goede voorzieningen. Een aantrekkelijke stad, waar iedereen zich thuis voelt. Wij willen constructief aan de slag met de partijen in de nieuwe gemeenteraad, partijen die duidelijkheid en daadkracht vooropstellen, gericht op een beleid waarin de meeste inwoners van onze gemeente zich zullen herkennen. Dat vraagt in deze complexe tijd een sterk gemeentebestuur. Een bestuur dat dicht bij de mensen staat, moeilijke keuzes niet uit de weg gaat en tegelijkertijd argumenten en consequenties van beleid helder over het voetlicht brengt.” Heleen Mijdam bedankt alle 7395 kiezers voor hun stem en het uitgesproken vertrouwen en de VVD-leden, het campagneteam en andere supporters voor de getoonde inzet.