De VVD luidt de noodklok over Avalex

De VVD stelt de situatie bij afvalbedrijf Avalex in de eerstkomende raadsvergadering meteen aan de orde. Dit naar aanleiding van de tegenvaller van twee miljoen euro die vrijdag aan het licht kwam. De VVD heeft al langer zorgen over de financiën van het bedrijf, dat nu diep in de schulden zit. Raadslid Louise Kortman: “Door de tegenvaller én een andere afvalinzameling nemen de kosten voor inwoners toe terwijl de service drastisch afneemt. Voor de VVD is dit onacceptabel”.
Het bedrijf Avalex is een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten in de regio. De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt bij aan de kosten en moet dus ook méér bijdragen als die kosten oplopen. Tijdens een bestuursvergadering van gemeentebestuurders deze week bleek dat Avalex niet in controle is. Er kwamen nieuwe tegenvallers van in totaal 2 miljoen euro naar boven. De gemeenten zijn het oneens over hoe dit moet worden betaald. “Duidelijk is wel, dat dit ons als inwoners van Leidschendam-Voorburg geld gaat kosten”, aldus Kortman. “Geld dat niet aan andere, nuttige zaken kan worden besteed”.
Voor de VVD is duidelijk dat een bedrijf dat zo diep in de schulden zit en zich bij hun huidige taken al zo laat verrassen, niet zou moeten beginnen met de nieuwe manier van afval inzamelen. Deze nieuwe manier, waarbij de grijze kliko wordt afgeschaft en mensen hun restafval naar containers in de buurt moeten brengen, dreigt in de komende jaren te worden ingevoerd. De VVD was hier tegen. Louise Kortman: “Voor heel veel inwoners is het ophalen van afval eigenlijk een van de weinige zaken die de gemeente rechtstreeks voor hen uitvoert. Dat moet dus goed en zo efficiënt mogelijk gebeuren. Er is ook al sprake van dat het grofafvalpunt naar Voorschoten dreigt te gaan. Dat telt allemaal op: nóg minder service. Er wordt echt een grens bereikt als de kosten bij Avalex uit de hand lopen en we daarvoor dan nóg meer moeten betalen”.
Verontrustend was dat tijdens de bespreking over de begroting 2016 de algemeen bestuursleden niet op de hoogte waren van de tegenvallers en hierover nog vragen moesten stellen aan de directie. Sommigen stelden ook dat de verwachte opbrengsten van de nieuwe manier van afvalinzameling ook nog wel eens flink tegen kan gaan vallen. De directie van Avalex erkent dat risico.
Voor de VVD is duidelijk dat het nieuwe afvalbeleid een verlaging van de service en een verhoging van de kosten gaat betekenen. Dat is twee maal slecht nieuws voor onze inwoners. Woordvoerder Louise Kortman: “Met een afvalbedrijf dat niet in controle is moeten we dit avontuur niet aangaan. Dit afvalbeleid kan echt bij het oud papier. Laat dit college eerst maar zorgen voor een goede dienstverlening en een beheersing van de kosten van het afvalbeleid”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *