VVD kijkt verder dan de brug lang is

LEIDSCHENDAM-VOORBURG – De lokale VVD is altijd voor een extra brug over de Vliet geweest en is dat nog steeds. Maar met het vasthouden aan een standpunt schieten de bereikbaarheid en leefbaarheid van een groot deel van onze gemeente niets op. Juist door naar elkaars standpunten te luisteren, ze te begrijpen én er iets mee te doen komt onze gemeente echt verder. Het is daarom dat de VVD kan instemmen met het voorstel voor een brug in combinatie met maatregelen om de verkeersstroom te beperken.

“De nieuwe brug over de Vliet is een onderwerp waarop zowel voor- als tegenstanders zich diep in de loopgraven begeven,” begint Bart Eleveld, fractielid van de lokale VVD. “Het is daarom prijzenswaardig dat het college een voorstel op tafel heeft gelegd dat aan beide kampen tegemoet komt. Ja er komt een nieuwe brug, omdat de huidige bruggetjes het bestaande verkeer al niet aankunnen. Met de ontwikkelingen in Klein Plaspoelpolder, Damcentrum en Overgoo zijn er straks nog eens honderden lokale huishoudens extra die de Vliet over willen steken. Daardoor kan een maatregel als alleen selectieve toegang nooit een oplossing zijn; er is gewoon veel lokaal verkeer. Tegelijk willen we ook luisteren naar de argumenten van belangengroepen als “Benutten zoals bedoeld”. We moeten inderdaad voorkomen dat de bruggen een doorvoer worden voor doorgaand verkeer dat prima door de N14 kan. In het besluit zit daarom een maximum aantal van 6.000 voertuigen per etmaal per brug. Daarmee worden het Damcentrum en de wijk rond de Wijkerbrug vele malen leefbaarder dan nu en kan in Klein Plaspoelpolder nog steeds een schitterende woonwijk worden gebouwd. En dit alles terwijl de bereikbaarheid van onze gemeente overeind blijft. Geweldig toch?”

De N14 is geen toekomstbestendig alternatief

Harma Aris, ook fractielid van de VVD, vult Eleveld aan: “Ja het is een flinke financiële investering die gevraagd wordt. Maar het is dan ook een investering voor de komende 100 jaar. De N14 is niet van onszelf maar eigendom van Rijkswaterstaat en heeft als hoofddoel de ontsluiting van Den Haag. Zij zullen altijd kiezen voor de doorstroom op de N14 zelf, ten koste van onze op- en afritten. Daarmee is de N14 geen toekomstbestendig alternatief voor onze bereikbaarheid. Wij zijn door de combinatie van groen en bereikbaarheid een top-gemeente om te wonen. Om dat zo te kunnen houden durven wij ook in deze tijd te investeren in onze toekomst.”

Eensgezind sluiten de raadsleden af: “De Gemeenteraad heeft altijd gevraagd om een plan dat én goed is voor de leefbaarheid, én de bereikbaarheid én de lokale economie. Dat plan ligt er nu!”

Een reactie op “VVD kijkt verder dan de brug lang is

  1. tilly Zwartepoorte

    Ik ben het met dit standpunt niet eens; vele rapporten en ook het laatste van Antea tonen aan dat de extra brug leidt tot extra verkeer in de wijken; variant 3 nieuw ( zondet nieuwe brug) laat een beter resultaat zien dan 5 en 7 nieuw; maar het allerbelangrijkste is dat we nu snel de maatregelen treffen die in alle varianten nodig zijn; daarmee zijn de bewoners en ondernemers van het Damcentrum meet gebaat dan het vooruitzicht op een brug op zijn vroegst in 2026.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *