De VVD is verbijsterd over verzwijgen vangnetregeling afvalbeleid!

Na vragen van de VVD over de toegezegde dienstverlening aan ouderen blijkt dat de regeling voor minder validen en ouderen niet gecommuniceerd wordt. Van iedereen wordt verwacht dat het afval wat binnen komt ook afgevoerd kan worden. Slechts 7 huishoudens maken gebruik van deze regeling waarbij het afval door Avalex aan huis wordt opgehaald in speciale plastic zakken.

De VVD heeft als enige partij tegen het nieuwe afvalbeleid gestemd. Wij staan voor een passend afvalbeleid met hoge service en lage kosten en oog voor het milieu. De halvering van de service heeft niet geleid tot substantiële verlaging van de kosten. Middels moties en amendementen hebben wij geprobeerd het tij te keren. Desondanks hebben de coalitie partijen GBLV, D66, PvdA en GL dit nieuwe afvalbeleid telkens ondersteund.

Daarnaast heeft de VVD voortdurend aandacht gevraagd voor voldoende en goede faciliteiten zoals ondergrondse containers. In een gemeente met meer dan 60% hoogbouw en veel ouderen is het nieuwe afvalbeleid volgens de VVD een verkeerde keuze. De ophaalmomenten zijn gehalveerd, de faciliteiten zijn niet op orde en ouderen moeten hierdoor slepen met hun afval. De VVD vindt dit onbegrijpelijk. Afval is een kerntaak van de gemeente en behoort niet de zorg van de inwoners te zijn.

In maart zijn de verkiezingen, er valt wat te kiezen zeker over het afvalbeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *