VVD in debat: Vrijheid om lief te hebben en ook vrijheid van geloof

De raad hield een debat dat door de oppositie was aangevraagd over de Nashville-verklaring. VVD-woordvoerder Philip van Veller wees op het belang van de regenboog-gedachte in onze gemeente: iedereen is gelijkwaardig in Leidschendam-Voorburg en is vrij om lief te hebben. Maar er is ook vrijheid van geloofsovertuiging. Daarom is een dialoog belangrijker dan polarisatie. Lees hier de volledige tekst van Van Veller:

De VVD vindt het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn. In onze samenleving, en in onze gemeente. Waaronder zéker de vrijheid om lief te hebben.
We staan verdraagzaam tegenover iedere keuze in identiteit, gedrag of wat dan ook. Tenzij dat de vrijheid van anderen in de weg zit.

We staan ook verdraagzaam tegenover ieder geloof. Ook hier tenzij dit de vrijheid van anderen in de weg staat om óók zichzelf te zijn.
Maar het gaat vanavond niet over persoonlijke geloofsovertuigingen. Het gaat om de maatschappelijke kant van het verhaal. En waar dit ons als bestuur van Leidschendam-Voorburg raakt.

De Nashville-verklaring veroorzaakte veel onrust, onvrede en frustratie binnen de LHBTQI+-gemeenschap. En trouwens ook daarbuiten.
De inhoud van de verklaring gaat lijnrecht in tegen waar wij als VVD voor staan.
Het stuk bevat teksten die wij ons anno 2019 niet kunnen voorstellen. En de meeste andere mensen gelukkig ook niet.

Ons als lokale VVD gaat het om de regenboog-gedachte hier in Leidschendam-Voorburg: iedereen is gelijkwaardig en telt en doet mee.

Discriminatie en uitsluiting zijn verwerpelijk en passen niet in onze gemeente. Daarom zijn wij een regenbooggemeente. En daarom staat in het coalitieakkoord: “Iedereen doet mee, we zetten daarom het LHBTQI+-beleid voort.”

De kernvraag die collega Van Rossum stelt is: kan de wethouder het coalitieakkoord wel volmondig steunen. Dat is de bestuurlijke kant van het verhaal.

Het verheugt mij dat de oppositie zich alwéér druk maakt of het akkoord wel wordt uitgevoerd. Maar dit keer is de vraag fundamenteler dan of er wel een brug over de Vliet komt en of het afval weer wekelijks wordt opgehaald.
Het regenboogbeleid is de principiële brug tussen alle mensen in onze gemeente. Iets waar we als hele raad achter staan. Iets dat we allemaal belangrijk vinden. Iets waar we zuinig op zijn.

Ik vind het een terechte vraag of de wethouder achter het coalitieakkoord staat.
Het is een vraag die altijd geldt. Het coalitieakkoord moet iedere dag weer door onze bestuurders worden waargemaakt. Ieder onderdeel van het akkoord, maar zeker het fundamentele uitgangspunt dat iedereen in onze gemeente gelijkwaardig is.

Wat dat betreft vind ik het opmerkelijk dat niemand een vraag aan de wethouder stelde over deze zin in het akkoord vóórdat hij met algemene stemmen werd verkozen door de Raad.
Maar misschien was dat wel logisch, want de handtekening van deze wethouder staat onder het akkoord. Dát heeft hij getekend; het héle akkoord.

In tegenstelling tot de Nashville-verklaring, waar zijn handtekening níet onder staat. En ook niet zal komen heeft de wethouder twee weken geleden gezegd.
Wij als VVD vinden het belangrijker waar de wethouder zijn handtekening wél onder heeft gezet dan waar hij zijn handtekening allemaal níet onder heeft gezet.
Waar het ons om gaat, is zijn verantwoordelijkheid als lokale bestuurder van ons allemaal; wat hij in die hoedanigheid doet.

Hij heeft zijn handtekening gezet onder het coalitieakkoord, met bovengenoemde zin.
Hij is als wethouder van financiën eerstverantwoordelijke voor de begroting waar 16.000 is uitgetrokken voor het regenboogbeleid. Eenzelfde begroting waarin staat: “Geslacht, leeftijd, geaardheid, geestelijke en/of fysieke beperking, religie en herkomst mogen geen reden zijn voor uitsluiting”.

En hij is lid van het college dat dit regenboogbeleid voltallig heeft onderschreven en nu uitvoert.

De VVD-fractie heeft dus geen redenen om eraan te twijfelen of de wethouder het akkoord mét deze passage steunt en uitvoert.

Net zo goed overigens als al die andere mooie zaken in het coalitieakkoord.
We gaan er dus van uit dat de wethouder vanavond nogmaals de beginselen bevestigt dat iedereen in Leidschendam Voorburg zichzelf kan zijn en elkaar kan liefhebben op de manier die hij of zij wil.

Zodat we weer door kunnen met het besturen van deze gemeente, waarin iedereen gelijkwaardig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *