VVD en D66 willen meer inzet op onderwijs

Recent is het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ verschenen. Hierin evalueert de Inspectie van Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs. Ze signaleren een dreigend lerarentekort en nog steeds ongelijke kansen voor kinderen. Tevens is ook het passend onderwijs nog niet op orde waardoor meer kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen. De VVD en D66 zien deze ontwikkelingen ook in Leidschendam-Voorburg en willen graag met de wethouder in gesprek hoe we hier lokaal meer op in kunnen zetten.

In Leidschendam-Voorburg werken gemeente en scholen samen op basis van de Lokale Educatieve Agenda (de LEA). In de LEA wordt afgesproken welke thema’s de komende jaren prioriteit hebben. Het dreigende lerarentekort is daar helaas niet één van. Een gemiste kans vindt D66-raadslid Mahjoub Mathlouti: “We zien buurgemeenten zoals Den Haag en Zoetermeer daar wel stevig op inzetten met acties. Gevaar daarvan is dat deze acties straks zo succesvol zijn dat het voor nieuwe leraren niet meer aantrekkelijk is om in Leidschendam-Voorburg voor de klas te staan”. Mathlouti ziet kans in het regionaal oppakken van dit probleem.

Het passend onderwijs wordt in de LEA wel genoemd. De wethouder schrijft in de LEA zelfs dat de samenwerking niet optimaal is. Ze wil betere en heldere afspraken maken met de verschillende samenwerkingspartners maar benadrukt ook dat dit vooral een wettelijke taak is van de scholen. “Een kind mag nooit de dupe worden van discussies over wie nu aan zet is. De tijd op school staat niet los van de tijd thuis in het gezin en de wijk. Ik zou daarom ook graag zien dat de wethouder een stevigere rol pakt om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten”. Aldus VVD-raadslid Sabrina van den Heuvel.

Beide liberalen zien goed en passend onderwijs als essentieel voor het opgroeien van het kind. Mathlouti: “Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs en als gemeente moeten we daarvoor zorgen”. Van den Heuvel knikt “De huidige LEA is goed, maar we willen nog dat tandje extra”. Het debat over de Lokale Educatieve Agenda staat gepland voor 21 mei a.s..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *