VVD eist behoud van service afvalbeleid!

VVD eist behoud van service afvalbeleid!

 

De VVD Leidschendam-Voorburg heeft in de gemeenteraad nogmaals opgeroepen tot bijplaatsen van extra onder- of bovengrondse containers in de gehele gemeente.

Met het nieuwe afvalbeleid en het tweewekelijks inzamelen is de service sinds september gehalveerd. VVD en CDA hebben daarop gezamenlijk een motie ingediend voor het bijplaatsen van afvalcontainers. Helaas werd deze motie niet gesteund door andere partijen.

 

VVD-gemeenteraadslid Louise Kortman: “Inwoners worden door het tweewekelijks ophalen verplicht om meer te scheiden terwijl de aantallen ondergrondse containers niet op orde zijn. Dat is de wereld op z’n kop!” De VVD heeft een meldpunt geopend afval@thuisinleidschendam-voorburg.nl Deze mailbox stroomt over van berichten geplaatst door inwoners die aangeven dat de afvalstapel naast de containers groeit, iedere dag weer.

 

De afgelopen maanden is het omgekeerd inzamelen van start gegaan in Voorburg Midden. Tijdens de implementatie bleek al snel dat de containers wegens de aanwezigheid van leidingen en buizen niet voldoende geplaatst konden worden. Inwoners worden nu dubbel gedupeerd, de service is gehalveerd en inwoners kunnen hun afval niet kwijt. De milieuparkjes met onder en bovengrondse containers kunnen deze dubbele capaciteit niet aan. Mensen droppen hun afval nu naast de containers. Het minder vaak legen van de kliko’s en te weinig ondergrondse containers is een groot probleem. Afval komt op straat te liggen en trekt zwerfafval en ongedierte aan. De eerste meldingen van ratten overlast zijn al bekend. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een groene en duurzame gemeente?

 

Voor de VVD is het onbegrijpelijk dat dit nieuwe afvalbeleid door dit college star wordt uitgevoerd. Voor een stedelijke gemeente als Leidschendam-Voorburg heeft nascheiden, waarbij het restafval na ophalen mechanisch wordt gescheiden, een hogere opbrengst voor het milieu. Gemeenten als Den Haag en Leiden onderzoeken eveneens de mogelijkheden van nascheiden. Het zou blijken van innovatief vooruitzien wanneer het college van Leidschendam-Voorburg meer initiatief zou tonen voor nascheiden. Voor de inwoners betekent dit meer service en een effectieve bijdrage aan een goed milieu.

 

En alsof dat nog niet genoeg is holt dit college de service van Avalex nog verder uit door het willen sluiten van het gemeentelijk afvalbrengstation aan de Nieuwe Havenstraat. Voor de lokale VVD is dit besluit onbegrijpelijk. Een grote serieuze gemeente zoals Leidschendam-Voorburg heeft een eigen plek nodig waar inwoners dichtbij terecht kunnen om hun grof of speciaal afval te kunnen brengen. Daarvoor willen we niet afhankelijk zijn van Rijswijk of een andere gemeente. Wat de VVD betreft blijft ons huidige afval brengstation dus gewoon open totdat er een andere plek binnen onze gemeente beschikbaar is.

U betaalt er tenslotte meer dan genoeg voor! _______________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u bellen met Louise Kortman 06-33797652. Kijk voor meer informatie over de VVD Leidschendam-Voorburg op www.vvd-lv.nl.VVD eist behoud service afvalbeleid