VVD blij met verbetering beheer sporthallen

Op vragen van de VVD heeft wethouder Stemerdink aangegeven dat er diverse maatregelen en acties zijn genomen om de kwaliteit van het beheer door Sportfondsen van de sporthallen Forum Kwadraat en Essesteyn te verbeteren. Jeroen Brokke, woordvoerder sport: “De VVD is blij om te horen dat er afgelopen maanden veel inzet is geweest om het (achterstallig) onderhoud in de sporthallen aan te pakken en de communicatie met de sportverenigingen te verbeteren. Het is niet meer dan normaal dat er goed met onze sportverenigingen wordt omgegaan en dat er gebruik kan worden gemaakt van schone sportaccommodaties.”

Een half jaar geleden heeft de VVD de problemen van het beheer van de sporthallen door Sportfondsen aan de orde gesteld. Een waslijst van klachten van de sportverenigingen lag inmiddels al geruime tijd op het bureau van wethouder Stemerdink. Voor de VVD was dit onacceptabel. De antwoorden op de vragen naar de huidige stand van zaken leverden een positief beeld op. Alle sportaccommodatie zijn geïnspecteerd en de herstelpunten zijn in beeld gebracht. Deze zomer worden de laatste herstelpunten verholpen. De renovatie van vier kleedkamers in Forum Kwadraat wordt in de komende zomerstop uitgevoerd, de sportinventaris is reeds gedeeltelijk vervangen en wordt later opnieuw geïnspecteerd. Lekkages aan het dak zijn verholpen en de kleedkamers worden goed schoongemaakt. De schommeling in temperaturen in Forum Kwadraat en Essesteijn is, naar blijkt uit de antwoorden, verholpen. Op de planning staat om de tribune in Forum Kwadraat te renoveren.

Daarnaast is er ook ingezet om de communicatie met de sportverenigingen te verbeteren. Er is een duidelijk klachtenproces voor verenigingen opgesteld en ook zal er aandacht zijn voor de toon waarop de communicatie plaatsvindt. Sportfondsen heeft met de verenigingen die een klacht hebben ingediend gesproken en gaat ook in gesprek met alle andere verenigingen. Op aandringen van de VVD komt er later dit jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder alle gebruikers van de sportaccommodaties Essesteyn, Forum Kwadraat en De Fluit.

Jeroen Brokke: “De VVD is voor de sportverenigingen blij met de tot op heden bereikte resultaten. Er is het afgelopen half jaar gewerkt om de problemen aan te pakken en op te lossen. De sportverenigingen kunnen zich hopelijk weer richten op positieve zaken, zoals het zoveel mogelijk mensen laten sporten en bewegen en daar plezier uit te halen. Uit de antwoorden van de wethouder blijkt ook dat zij openstaat voor reflectie. Vanuit de zijde van de gemeente is er ruimte voor verbetering geconstateerd. De VVD waardeert deze houding en heeft er vertrouwen in dat de stijgende lijn wordt doorgezet en de klachten van de sportverenigingen tot het verleden gaan behoren.”

De VVD zal in de toekomst aandacht blijven vragen voor een goed beheer en onderhoud van al onze sportaccomodaties en kijkt uit naar de inventarisatie die de wethouder gaat maken naar mogelijke knelpunten die bij overige verenigingen leven; te denken valt aan de velden bij Wilhelmus en de kleedkamers van RKAVV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *