VVD-Baas in eigen bos!

VVD: Baas in eigen bos!

Raadsbreed zijn onlangs 2 moties aangenomen voor bosbehoud. De VVD heeft beide moties mede ingediend ter behoud van het groen in het buitengebied, Vlietland. De motie “herplanting bomen en aanleg geluidsschermen” heeft de VVD mede ingediend met de PvdA en GBLV. Louise Kortman VVD: ”Natuur- en recreatiegebied Vlietland is van grote waarde voor de regio en de gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanleg van de Rijnlandroute heeft inmiddels al geleid tot de kap van duizenden meters bomen. De natuurlijke groene geluid- en zichtwal is hierdoor geheel verdwenen. Al in 2009 zijn er afspraken met de Provincie gemaakt dat er geluid- en zichtwerende schermen zouden komen.” Hoewel volgens de gemeente keer op keer aandacht hiervoor is gevraagd blijkt de Provincie zijn afspraken helaas niet na te komen. Kortman vervolgt: ”De motie roept het college op volledige nakoming te verlangen van eerder door de Provincie toegezegde afspraken”. Dat betekent dat uitvoering moet worden gegeven aan goede geluid- en zichtschermen langs de A4 en compensatie voor de reeds uitgevoerde kap van 60.000 m2 bomen, struiken en ander groen in Vlietland. Kortman: “We zijn graag baas in eigen bos!

 

De VVD is dan ook initiatiefnemer geweest van de 2e motie “bescherming bomen”. Deze motie is ingediend met steun van vrijwel alle partijen. “Sinds 1 januari is de Boswet overgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze wet hanteert de bebouwde kom als grens. Hierdoor dreigt de gemeente zeggenschap kwijt te raken over het provinciaal groen buiten de bebouwde kom. Kortman: “Dat is in het geval van Leidschendam-Voorburg nadelig omdat de provincie bepaalt welke gegevens er worden verstrekt en welke termijn wordt gehanteerd. In dit geval hebben we het over de slager die zijn eigen vlees keurt.” Daarom roept de motie het college op om, gelet op de Wet natuurbescherming, de gemeentegrens in plaats van de bebouwde kom grens aan te houden. Dit betekent een wijziging van de APV. Ook deze motie werd raadsbreed aangenomen. Kortman: “De burgemeester adviseerde bij uitvoering van de motie het juridisch onderzoek voor te laten gaan op de aanpassing. Dit advies werd gesteund en de motie is raadsbreed aangenomen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze motie voorkomt dat er nogmaals, op grote schaal en zonder overleg, in het Natuurgebied Vlietland gekapt kan worden. Het is van belang dat de gemeente op deze manier een goede bescherming kan waarborgen van het groen en de houtopstanden binnen het gehele grondgebied. Ik ben er trots op dat wij als gemeenteraad de handen ineen slaan om ons grote groene buitengebied te beschermen.”

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Noot voor de redactie:

 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Louise Kortman: 06-33797652

 

Attachments