VVD: achterstanden zwemles zo snel mogelijk aanpakken

zwemles

De VVD in Leidschendam-Voorburg wil dat de gemeente er werk van maakt om de achterstanden in het zwemonderwijs zo snel mogelijk aan te pakken.

Half maart mogen onze kinderen weer naar zwemles. Dat is ontzettend fijn. Kinderen hebben hier maanden op moeten wachten en voor een groot aantal kinderen betekent dit dat ze eindelijk kunnen afzwemmen. Al zullen daar wel een paar extra lessen voor nodig zijn. Afgelopen maanden waren er ook veel kinderen die met zwemles wilden beginnen maar voor wie dat niet mogelijk was. Beginnen met zwemles en niet langer wachten dan nodig is om je zwemdiploma te halen is heel belangrijk. Niet alleen sportief gezien, maar in het bijzonder ook voor de veiligheid. Zeker in een waterrijk land als Nederland. De VVD zou graag zien dat het college zich actief inzet om de opgelopen achterstanden op het zwemonderwijs in onze gemeente zo snel mogelijk weg te werken.

VVD raadsleden Harma Aris (woordvoerder Sport) en Ole Heil (Veiligheid) hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Hoe groot zijn de wachtlijsten voor zwemles in onze gemeente op dit moment? 
  2. In hoeverre zijn de wachtlijsten toegenomen als gevolg van de sluiting van de zwembaden de afgelopen maanden? 
  3. Voor kinderen die al zwemles hadden: hoe groot is de achterstand in de ontwikkeling van hun zwemvaardigheid als gevolg van het sluiten van de zwembaden? Hoe lang duurt het ongeveer voordat deze achterstand weer ingelopen is? 
  4. Is er actief beleid vanuit de gemeente om alle kinderen zo snel mogelijk zwemles te kunnen geven? Zo ja, hoe ziet dat eruit, zo nee, waarom niet? 
  5. Bent u in overleg of bent u bereid om in overleg te treden met zwembaden en aanbieders van zwemlessen om de opgelopen achterstanden zo snel mogelijk weg te werken? 
  6. Kunt u de raad informeren over de vorderingen of dit terrein? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *