VRAAGTEKENS BIJ MOGELIJKE KOMST MOSKEE

De VVD heeft vernomen dat er op de plaats van het voormalig TIO-college aan de Zilvermeeuwlaan in Leidschendam plannen zijn voor de komst van een moskee. Thans zijn er veel kunstenaars in het gebouw gehuisvest en de VVD heeft altijd het idee gehad deze locatie om te vormen tot een verzamelgebouw voor ondernemers.

Onlangs zijn er bij het gemeentebestuur vragen binnengekomen voor de vestiging van een moskee in dit dichtbevolkte gedeelte van Leidschendam. De VVD is hier verontrust over en heeft met spoed de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld:

1. Klopt het dat er aanvraag is gedaan voor een de oprichting van een moskee?

2. Deelt het College de zorg van de VVD dat er op dit terrein geen plek is voor een moskee?

3. Hoe verloopt de het overleg met de eigenaar van het pand over de herontwikkeling?

4. Hoe is het overleg met de buurt geregeld? Op welke wijze zijn omwonenden betrokken?