STERKE OPSTELLING THUISTEAM VVD LV

Binnenkort spelen op een nieuw kunstgrasveld?

Investeren in sport = investeren in mensen. Met deze boodschap heeft de VVD als de grootste lokale partij een bezoek gebracht aan voetbalvereniging RKAVV op sportpark de Kastelenring en aan hockeyclub Cartouche op sportpark Duijvesteijn.

Investeren in sport is van het grootste belang. De VVD heeft hier de afgelopen periode hard aan gewerkt. ‘Wij zijn dan ook blij met de investeringen in de turnhal, zwembad de Fluit en de investeringen aan de Groene Zoom bij Sportpark Westvliet, zoals de cricketvereniging VCC en atletiekvereniging Sparta’, aldus Astrid van Eekelen en Louise Kortman, beiden kandidaat raadslid.

Op de Kastelenring heeft de VVD kennis genomen van de vurige wens van voetbalverenigingen RKAVV en SEV voor een extra kunstgrasveld. ‘Wij hebben duidelijk gehoord wat het bestuur ons gevraagd heeft’, aldus Van Eekelen.

Goede sportvoorzieningen dragen bij aan de kwaliteit van onze gemeente. Bovendien is sporten goed voor de gezondheid en dus goed voor onze inwoners, jong en oud. De VVD vindt het dan ook van het grootste belang dat er geïnvesteerd blijft worden in onze sportvelden en sportparken.

Uiteindelijk zal promotie van sport en recreatie ook kansen bieden aan verenigingen en aan ondernemers. Door investeringen krijgen ondernemers de gelegenheid om hun bedrijf te promoten, lokaal en regionaal. Met de komst van het WK hockey later dit voorjaar zelfs nog breder.

De VVD staat voor investeringen in kwaliteit en dus investeren in uitstekende sportvoorzieningen.

De punten van de VVD over een gezonde stad vindt u onder: VVD punten gezonde stad