Start van een nieuw politiek seizoen

(door Astrid van Eekelen, fractievoorzitter VVD)

Nu iedereen weer teruggekeerd is van een lange verdiende vakantie en het reces teneinde is, begint het politieke leven weer bloeien.

De komende periode wordt zeker interessant. Eerstens komt 5 september de nieuwe burgemeester, Klaas Tigelaar. Ik ben benieuwd hoe hij invulling gaat geven aan zijn burgemeestersrol. De wens is geuit om als raad dualer op te treden en de kaderstellende rol meer vorm te geven. Een uitdaging voor de raad en haar voorzitter.

De eerste onderwerpen na het reces zijn de woonvisie en het AZC. Twee grote dossiers waarin de VVD duidelijk stelling zal nemen. De noodzaak van het AZC dient aangetoond te worden gezien de duizenden lege bedden die er verspreid door het land zijn. Met betrekking tot de woonvisie staat voor de VVD het ´bouwen naar behoefte´ centraal. Veel behoefte is er naar woningen o.a. in het hogere middensegment zodat er doorstroming kan plaatsvinden. Hier zal de VVD dan ook aandacht voor vragen.

Ook verwacht ik binnenkort uitslagen van lopende onderzoeken. Het onderzoek naar de gebouwenschuif in het oude centrum van Voorburg ofwel Huygenskwartier, het onderzoek naar het parkeerbeleid en uiteraard het onderzoek naar de extra oeververbinding. Bereikbaarheid en economie staan bij de VVD hoog in het vaandel en daarom zullen wij zeker blijven pleiten voor voldoende gratis parkeerplekken en een derde oeververbinding.

Hoe ontwikkelt het afvalbeleid zich en tegen welke kosten is ook een vraag die we de komende tijd zullen beantwoorden.

Kortom er is veel te doen en mogelijkheden genoeg voor de VVD om haar liberale gezicht en tanden te laten zien.

Hoop vele van u binnenkort te spreken op een van de politieke cafe’s danwel bij de Vlietdagen in september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *