Raadsflits!

In de raadsflits blikken wij na elke raadsvergadering kort terug. Hieronder leest u een kort verslag van de vergadering waarbij wij een paar belangrijke thema’s voor de VVD willen benadrukken.

Begrotingsraad 17 en 18 november
Verdeeld over 2 volle avonden, is ruim 9 uur gesproken over de begroting voor komende jaren. Het complete betoog van onze fractievoorzitter Louise Kortman kan u hier terug lezen. Wat de VVD betreft is het nu juist het moment om te investeren in onze samenleving en onze economie en niet om keihard te bezuinigingen. Samen moeten we uit deze crisis komen. En wat ons betreft komen we er straks sterker uit dan we erin gingen.

Een kleine greep uit voor ons belangrijke punten:

  • Parkeren blijft gratis in onze hele gemeente
  • Het OZB tarief blijft gelijk
  • Er wordt niet bezuinigd op cultuur en sport
  • Er komt een stimuleringsplan voor de lokale economie
  • Zorggeld is bestemd voor zorg, een motie van de VVD om zorgfraude daarom strenger tegen te gaan is aangenomen
  • Er is 20 miljoen euro apart gezet om onze bereikbaarheid, met de fiets, auto en het OV te verbeteren
  • Op verzoek van de VVD komt er een apart budget voor het aanleggen van fietsparkeerplaatsen op drukke plekken
  • Er is 3 ton per jaar gereserveerd om de komende jaren extra handhavers in te kunnen zetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *