PLUIM VOOR VEILIGHEID

Samen werken aan veiligheid is van groot belang binnen de gemeente. Onlangs is het nieuwste Buurt Preventie Team, dat van Damsigt, van start gegaan. Per februari was dit 10e BPT binnen onze gemeente een feit. Reden voor de fractie van de VVD om kennis te maken en mee te lopen met de actieve en enthousiaste vrijwilligers.

Uit handen van fractievoorzitter Astrid van Eekelen van de VVD ontving het BPT Damsigt een pluim wegens actief en slagvaardig optreden voor het oprichten van het BPT. Veiligheid is voor de VVD van groot belang. aldus Astrid van Eekelen, tevens woordvoerder veiligheid van de fractie. Van Eekelen: “Actieve buurtbewoners zetten zich in om tot een veiligere buurt te komen en dat heeft effect. Het BPT betrekt de bewoners bij de buurt en vergroot daarmee de saamhorigheid. Ze informeren over buurtpreventiezaken en buurtveiligheid. Het BPT Damsigt is een mooie aanvulling om de veilige samenleving in Leidschendam-Voorburg te kunnen realiseren.”