Modernisering Bibliotheken moet verbetering opleveren

Een nieuwe verdeling en opzet van bibliotheken in onze gemeente moet een verbetering opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Dat zegt VVD-gemeenteraadslid Harma Aris over de plannen die nu worden gemaakt voor de vestigingen van ‘Bibliotheek aan de Vliet’. De bibliotheek van de toekomst moet belangrijke taken uitvoeren zoals leesbevordering voor jong en oud en ook een fijne ontmoetingsplaats zijn. Bovendien moeten alle delen en bevolkingsgroepen van de gemeente Leidschendam-Voorburg goed worden bediend.

Harma Aris geeft daarmee het liberale standpunt in de discussie die nu wordt gevoerd over de modernisering van de bibliotheken in de gemeente. “Lezen is één van de allerbelangrijkste manieren om voor jong en oud om je te kunnen ontwikkelen, te functioneren in de maatschappij en ook om gewoon lekker te kunnen genieten. De bibliotheek is en blijft daarvoor onmisbaar”, vertelt Aris.

“We hebben nu twee grote vestigingen, waarbij we zien dat het bezoekersaantal van de locatie op het Fluitpolderplein sterk achteruit gaat”, aldus het VVD-raadslid. “Daar moet dus iets gebeuren. Bovendien is de functie van bibliotheken al lang niet meer alleen boeken uitlenen, dat geldt voor alle bibliotheken. Dat er nieuwe plannen zijn is dus heel goed”. De bibliotheek heeft daar zelf goede ideeën over. Daarbij heeft Bibliotheek aan de Vliet ook aangegeven dat zij graag naar alternatieven wil kijken voor de locatie op het Fluitpolderplein. De VVD wil hierin geen overhaaste stappen zetten, maar kijken wat op de lange termijn goed uitpakt. Harma Aris: “Het moet een modernisering voor de toekomst worden waar we iets mee opschieten. Voor die toekomst vindt de VVD het logisch dat er een minstens één grote vestiging blijft met een groot aanbod op alle terreinen. Maar alle delen en groepen van de gemeente moeten goed worden bediend. Dat zijn de wijken inclusief Stompwijk natuurlijk, en scholen. Daar kunnen ondersteunende locaties voor worden gebruikt. En die zijn wat de VVD-fractie betreft dan wel meer dan een boekenkast en drie computerschermen”.

Donderdagavond vond een bijeenkomst plaats over de toekomst van de bibliotheek. Aanwezig waren vooral verontruste gebruikers van de bibliotheek op het Fluitpolderplein. Harma Aris: “ Duidelijk werd dat gebruikers van de bieb op het Fluitpolderplein het niet eens zijn met de slechte beoordeling van hun bieb. En zich absoluut niet kunnen vinden in toekomstscenario’s zonder bibliotheek op het Fluitpolderplein. Ik begrijp de onrust bij deze inwoners. Onduidelijk is immers hoe de toekomst eruit ziet. Het lijkt erop dat oude schoenen worden weggegooid zonder dat duidelijk is wat de nieuwe zijn. Er ligt nu een voorstel dat maandag wordt besproken in de commissie van de gemeenteraad. Daarbij zijn er nog allerlei mogelijkheden die verder moeten worden uitgewerkt. Eerst dus maar eens een verdere uitwerking van de toekomstplannen.” De VVD hoopt dat de komende periode constructief binnen de politiek, met de bibliotheek, inwoners en belanghebbenden over de toekomst van de bibliotheek wordt gesproken. Harma Aris: “ Ik hoop op een constructief proces. Wat mij betreft moet duidelijker worden wat de alternatieven voor het Fluitpolderplein zijn. En wat de betekenis is van ondersteunende locaties. De gekozen richting lijkt de juiste te zijn. Maar geen ondoordachte, overhaaste beslissingen. Daar is de bibliotheek een veel te belangrijke voorziening in onze gemeente voor.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *