KOGEL DOOR DE KERK VOOR VOORMALIG CBS-GEBOUW

De VVD Leidschendam-Voorburg vindt het een fantastisch bericht dat het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) het CBS-gebouw in Voorburg wil verkopen. “Herhaaldelijk hebben wij aangedrongen op ontwikkelingen ten aanzien van het CBS-gebouw”, zegt Astrid van Eekelen, fractievoorzitter. “Het CBS-gebouw is het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland en staat ontwikkeling van deze mooie locatie in de weg.

De wethouder van de VVD, Heleen Mijdam, heeft hier de afgelopen maanden veel en intensief contact over gehad met het RVOB en verantwoordelijk minister Stef Blok. Dankzij de VVD-fractie, de VVD-wethouder en de VVD-minister is de kogel nu door de kerk. Ontwikkeling van deze locatie is dus niet alleen goed voor de aanpak van de kantorenleegstand, maar zal ook een levendige woonwijk opleveren. Beide aspecten verhogen de aantrekkelijkheid van Leidschendam-Voorburg als woongemeente. Er kunnen nu woningen gebouwd worden waar behoefte aan is bij onze inwoners. De VVD staat immers voor bouwen naar behoefte. Wij zien dat er ook bij andere leegstaande kantoorlocaties, zoals het Zurich- gebouw en de kantoren in winkelcentrum Leidsenhage ontwikkelingen zijn. Dit is goed voor onze gemeente, de economie en onze inwoners”, aldus Van Eekelen.