Inbreng VVD Kadernota 2022-2025

De VVD wil een groene woon- en werkgemeente, waar het veilig is, waar leven in de brouwerij is, mensen met genoegen een wandel- of fietstochtje maken tussen de middag of na werktijd, waar ouderen worden gesteund, met bloeiende verenigingen de ruimte hebben en bieden om te sporten of hobbyen, kortom een kwalitatieve oase in de randstad.

Inbreng debat:

Voorzitter

Het zijn en blijven bijzondere tijden. Vorige week mochten we nog dansen met Janssen. Morgen is de jaarafsluiting van de Raad gecanceld vanwege het grote aantal besmettingen. Het grote aantal besmettingen is overigens ook de reden dat ik hier vandaag spreek en niet onze fractievoorzitter Louise Kortman. Zoals u weet is zij directeur van een basisschool in Den Haag en heeft daar afgelopen dagen te maken met een fors aantal besmettingen wat haar volledige aandacht nu even vraagt om de laatste schoolweek rond te krijgen.

Voorzitter

Ondanks de terugval in het aantal besmettingen van afgelopen week heb ik goede hoop dat het zo langzamerhand de goede kant op gaat. Vandaag bespreken we de kaders voor de begroting van 2022 tot 2025. Hopelijk zijn dat jaren waarin we terugkijken op de coronapandemie en er niet meer middenin zitten. Dat zijn dus ook jaren waarin we vooruit moeten kijken. Hoe zorgen we voor een goed herstel van onze inwoners, ondernemers, andere partners in de stad – en hoe ziet onze gemeente erna eruit? Wat de VVD betreft is dat een groene woon- en werkgemeente, veilig, waar leven in de brouwerij is, mensen met genoegen een wandel- of fietstochtje maken tussen de middag of na werktijd, waar ouderen worden gesteund en geholpen na een leven lang werken, bloeiende verenigingen de ruimte hebben en bieden om te sporten of hobbyen, kortom een kwalitatieve oase in de randstad. Dat is waar we allemaal aan werken volgens mij. Maar hoe ziet die weg daarnaartoe eruit?

We hebben de afgelopen periode een aantal lessen geleerd waar we wat mee moeten.

– We hebben ook geleerd dat goede reserves belangrijk zijn
De steun die de overheid geeft was en is essentieel om bepaalde dingen die wij belangrijk vinden in de lucht te houden. Maar voorzitter, die steun van overheid kan alleen gebeuren als het geld er ook is. We merken het hier bijna elk debat: de gemeente kan niet doen wat zij wil omdat we letterlijk leeglopen op de jeugdzorg en WMO. Nou dan gaan we samen op zoek hoe we dat kunnen aanpakken. Zou je denken toch? Nee, in plaats daarvan schieten de moties en plannen om de uitgaven alleen maar te vergroten je om de oren. Schulden kwijtschelden, menstruatiemiddelen uitdelen, mondkapjes gratis verstrekken, voor miljoenen bomen planten, zelf huizen bouwen, lasershows, het kan blijkbaar niet op. Dat baart de VVD zorgen voorzitter.

Gisteravond was er eensgezindheid dat er iets moet gebeuren op de uitgaven aan jeugd en wmo. Dat is mooi. Maar blijft het bij woorden of gaat er ook echt iets gebeuren? We moeten ons de vraag stellen, waar zijn we als gemeente nu wel en niet van? Wat is onze taak, wat hoort bij het Rijk en wat hoort bij mensen zelf? En als het gaat om de jeugdzorg bijvoorbeeld, hoe gaan we sturen op kwaliteit en hoe zorgen we lokaal voor meer inzicht?

Want voorzitter, zoals ik in mijn inleiding al zei, de komende tijd is nog ongewis. Kunnen onze ondernemers straks hun hoofd ook boven water houden als de steun wegvalt? Komen gezinnen in de problemen als de loonsteun ophoudt? Ook dan moet de gemeente klaar kunnen staan. Dat mogen we niet vergeten voorzitter.

– Er wordt meer gevraagd van onze handhaving
Gisteren werd er al aan gerefereerd. Onze gemeente staat niet meer op plek 9 van de fijnste woongemeenten in Elsevier, maar op 28. Nog steeds ruim bij de beste 10%, maar toch een forse daling. Daar maken we onze zorgen over. Inzoomend op de onderliggende scores zie je dat we dit jaar vooral minder scoren op veiligheid en overlast. De VVD blijft daarom hameren op forse inzet op deze punten. Kan het college reflecteren op de tijdelijke inzet van 10 extra boa’s? Wat gaat de burgemeester eraan doen om op het punt veiligheid volgend jaar weer omhoog te krikken. Zijn de extra middelen op veiligheid genoeg om dat weer voor mekaar te krijgen of is er meer nodig? We zien dat handhaving op leefbaarheid belangrijker is geworden. We moeten daarom ook beter kijken naar de inzet van de handhavingsorganisatie, hoe maken we die slagvaardig? Waar is de mankracht nodig, waar liggen de prioriteiten en hoe loopt de samenwerking met de politie? De VVD zal hier de komende periode scherp op blijven inzetten voorzitter.

– De ruimte om ons heen en het gebruik ervan verandert ook
De voorspellende gave, of was het wensdenken, van een aantal partijen dat mensen massaal thuis zouden blijven en de auto laten staan is niet de waarheid geworden. Sterker nog, een paar weken terug hadden we zelfs een spoeddebat over files rondom de Mall. Gister heeft de Raad de eerste grote projecten die uit de bestemmingsreserve mobiliteit worden betaald besproken. Met de Enecogelden hebben we de mogelijkheid fors te investeren in onze toekomst. Dat is heel mooi nieuws.

En als het om de investeringen uit het aangekondigde herstelplan gaat kiest de VVD voor echt investeren en niet in consumeren. Het herstelplan moet onze samenleving blijvend sterker maken voor de komende decennia. Voorstellen voor geld dat gaat naar eenmalige activiteiten of tijdelijk wat meer armslag geven aan het maatschappelijk middelveld zitten we bij de VVD niet op te wachten. Kan het college hier kort is over zeggen voorzitter? Wat wil zij straks met het herstelplan bereiken? Een van de zaken waarin we als Raad graag willen investeren is de huisvesting van VRC. Ook daar bereikte ons heel goed nieuws over, althans, dat is nog even afwachten, maar wij hebben goede hoop dat het lukt. Kan de wethouder hier iets over zeggen en ook hoe dat in de begroting moet gaan landen straks?

Voorzitter, mijn VVD collega Philip van Veller gaf het gisteravond al aan. In coronatijd, terwijl veel door de gemeente georganiseerde ondersteuning en activiteiten platlagen, zagen we mooie initiatieven ontslaan; een lokaal ondernemersplatform, facebook-groepen waar mensen elkaar vonden om bijvoorbeeld boodschappen te doen en/of gezelschap te houden. Waar de overheid een stap terug deed, deden onze inwoners samen weer een stap vooruit. Onze gemeente heeft veerkracht. Veerkracht die we na corona niet weer moeten beknotten door het weer over te nemen en meteen weer activiteiten te gaan organiseren. Maar juist de ruimte moeten geven. Vraag: kan het college reflecteren op deze veerkracht en specifiek waar de gemeente niet meteen nodig is?

Voorzitter
In de kadernota zegt het college het zelf: de grote problemen zitten bij de Wmo en de jeugdzorg. Maar daar waar de problemen het grootst zijn, zijn de sturingsmogelijkheden het kleinst. Is dat dan reden om achterover te leunen en je erbij neer te leggen? Nee voorzitter absoluut niet. Wat ons betreft maakt het college zich er iets te gemakkelijk vanaf door enorme tekorten onder ‘autonome en exogene ontwikkelingen’ te plaatsen. Dat is eigenlijk een andere term voor ‘daar kunnen we niks aan doen dus we gaan het ook niet proberen’. Maar voorzitter, dat vindt de VVD echt te makkelijk. Wij missen de ambitie om hier serieus iets aan te doen. Dat vraagt misschien pijnlijke, maar wel nodige beslissingen. De VVD zou graag zien dat er in de begroting straks concrete voorstellen staan hoe we de ‘exogene en autonome ontwikkelingen’ gaan dempen. Graag een reactie hierop van het college. Want voorzitter, we hebben inderdaad de wettelijke plicht op jeugdzorg en Wmo, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om de eigenlijke kerntaken van de gemeente; veiligheid, openbare ruimte, infrastructuur uit te voeren. Om sport-, cultuur en onderwijsvoorzieningen op hoog niveau te houden. We gaan bouwen er komen meer mensen. De druk op deze voorzieningen neemt daarom alleen maar toe. Ik hoor graag de visie van het college hierop. Deelt u deze zorgen en deze mening?

Voorzitter tot slot
De VVD zal instemmen met deze kadernota, maar verwacht zoals gezegd wel meer inzet op deze punten. We zien structurele tekorten op jeugdzorg en Wmo en kijken daarom erg uit naar een aanscherping van het sociaal kompas in deze. Voorzitter, er is uiteraard nog veel meer te zeggen en dat zal vanavond zeker ook gebeuren. Ik kijk uit naar de inbreng van mijn collega’s en de antwoorden van het college.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *