Huygenskwartier en gebouwenschuif

Het oude centrum van Voorburg is enige tijd geleden omgedoopt tot Huygenskwartier. Het college heeft de ambitie om de levendigheid in het Huygenskwartier te vergroten door meer bezoekers te trekken. De VVD staat vierkant achter dit streven omdat hier veel ondernemers gevestigd zijn die dag en nacht hier hun brood verdienen en hard werken in hun zaak. Bovendien hebben inwoners van onze gemeente én bezoekers plezier aan een gezellig centrum. Dat draagt bij aan de hoge woonkwaliteit waar de VVD naar streeft.
De vraag die dan wel rijst is: hoe krijgen we meer bezoekers naar ons Huygenskwartier?
Het college probeert dat nu door veelvuldig te adverteren in huis aan huis bladen, kranten en magazines.
Daarnaast wordt momenteel onderzocht om diverse gemeentelijke panden in de Herenstraat een andere bestemming te geven: de zogeheten ‘gebouwenschuif’.
Door het vertrek van oa het service centrum naar Leidschendam staat Herenstraat 42 leeg. Het pand is nu tijdelijk gevuld met zzp’rs. De Hoogvliet heeft interesse getoond voor deze locatie, om daar een uitgebreidere supermarkt in te vestigen. Waaijer projectontwikkeling wil dit plan realiseren voor een grotere Hoogvliet, aangevuld met appartementen.
Ook de raadszaal en de griffie, nu gevestigd in het monumentale ‘Swaensteijn’, worden betrokken in het onderzoek en de discussie.
De raadszaal is verouderd, de akoestiek is niet optimaal en ook de publieke tribune kan beter. Raadsleden zitten in een binnen/buitenring waardoor sommige met de rug naar elkaar en het publiek zitten. Dat wordt als zeer hinderlijk ervaren. Ondanks wat er allemaal al in deze locatie is gestopt aan extra middelen voor verplichte aanpassingen op het gebied van Arbo, efficiency en publieksvriendelijkheid, is de raadszaal toe aan een renovatie.
Een werkgroep onder leiding van de burgemeester, als voorzitter van de raad, heeft een programma van eisen opgesteld waaraan een nieuwe raadzaal moet voldoen. Ook is er in het licht van de nieuwbouw van Herenstraat 42, gesproken over alternatieve locaties voor de raad.
De vraag die de komende tijd gaat spelen is waar de raad het beste kan worden gevestigd.
Er zijn nu twee alternatieven in Voorburg. Ten eerste het opknappen van Swaensteijn, waarbij de raadzaal wordt gemoderniseerd. De tweede mogelijkheid is verhuizen naar het nieuw te bouwen complex op Herenstraat 42. Daarbij wordt een deel van dit oude gemeentepand dus bestemd voor de raad, naast een supermarkt en appartementen. Swaensteijn wordt dan verkocht, of wordt bestemd voor maatschappelijke doeleinden.
Verder wordt nu de mogelijkheid geopperd om de raad naar Leidschendam te verplaatsen.
Ik kan daar helder over zijn. De VVD is niet voor een onderzoek naar een raadzaal in Leidschendam. Het gemeentehuis in Leidschendam is onlangs voor veel geld verbouwd. Het functioneert op dit moment goed en daar willen we geen veranderingen in aanbrengen, al was het alleen maar voor de parkeerdruk. Bovendien komt dit de levendigheid in de Herenstraat niet ten goede. VVD wil een eenvoudige en doelmatige huisvesting voor de raad. Wij willen dus geen paleizen bouwen voor onszelf. De VVD doet niet mee aan megalomane plannen. Een ‘gebouwenschuif’ met nieuwbouw aan de Herenstraat 42 is alleen akkoord als onder de streep een plus overblijft, en geen vette min omdat Swaensteijn leeg blijft of een zwart gat wordt waar subsidies in verdwijnen.
Daarom spreken wij ons uit dat de raad in Voorburg blijft met een sobere invulling. Er zijn op dit moment geen argumenten om te komen tot een ander inzicht. Een levendig Huygenskwartier juichen wij toe, maar dat moet mogelijk zijn zonder dat bakken gemeenschapsgeld worden gekieperd in de bouw van een nieuwe raadzaal.
De komende periode zal worden gebruikt om het programma van eisen uit te werken. Vóór de zomer zullen de uitkomsten bekend worden. Ons staat dus een hete zomer te wachten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *