Huisvesting gemeenteraad; eerst afmaken waar we aan begonnen zijn

Swaensteyn

Al jaren praten we in Leidschendam-Voorburg over de huisvesting van onze Gemeenteraad. Zo ook deze maand in de gemeenteraadsvergadering. Iedereen is het erover eens dat hoe het nu is eigenlijk niet kan. Fractiekamers zijn alleen te bereiken via houten trapjes, vergaderingen vinden plaats in ruimtes die daarvoor totaal niet geschikt zijn, de stookkosten zijn torenhoog, raadsleden kunnen elkaar tijdens de vergadering niet aankijken etc. Er moet dus iets gebeuren. Maar wat dan precies? Wat de VVD betreft maken we af waar we aan begonnen zijn; dat betekent goed en gedegen onderzoeken of we met de nodige aanpassingen op de huidige locatie kunnen blijven. Is dat mogelijk binnen een redelijk budget, dan zijn we er snel uit en hoeft er geen verhuizingscircus in gang te worden gezet. Kan het niet, dan worden de kaarten opnieuw geschud en kijken we verder naar een nieuw onderkomen.  

 Verbouwen of verhuizen? 

 In 2017 heeft de raad 3 opties geselecteerd: verbouwen van de huidige locatie (Swaensteyn), verhuizen naar verderop in de straat (Herenstraat 42), of als gemeenteraad intrekken in het Raadhuis in Leidschendam. De gemeenteraad heeft het college toen gevraagd deze drie opties uit te werken en met een voorstel te komen. Daarna werd het stil. Tot begin dit jaar. Toen kwam het college met het uitgewerkte voorstel, namelijk: onderzoeken wat er nodig is om op de huidige locatie te kunnen blijven, eventueel in combinatie met Museum Swaensteyn. Het idee om naar Herenstraat 42 te verhuizen zouden we moeten laten vallen om ontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken en de verhuizing naar het Raadhuis in Leidschendam geniet niet de voorkeur vanwege allerlei praktische bezwaren.  

Herenstraat 42 niet langer gijzelen 

Wij vinden het belangrijk dat Herenstraat 42 ontwikkeld kan gaan worden. Wij willen niet dat de gemeenteraad onnodig lang twee prominente gebouwen in het Huygenskwartier bezet. Er liggen hele mooie plannen voor de Herenstraat 42, met woningen, ruimte voor ondernemers en een parkeergarage voor de Herenstraat. Dit moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Daarom is de VVD het roerend eens met het voorstel om Herenstraat 42 te laten vallen als optie. Een aantal partijen stribbelen tijdens de raadsvergadering nog wat tegen. ‘Want wat als blijven op Swaensteyn niet blijkt te kunnen? Dan zijn we deze optie kwijt.’  Ja, dat klopt, en deze zorgen zijn terecht, maar ook als Swaensteyn niet kan moeten we volgens de VVD niet naar de Herenstraat 42 toe. Daar liggen veel mooiere plannen voor. Bovendien zijn de beschikbare ruimte en mogelijkheden op deze plek vergelijkbaar, zo niet minder dan in Swaensteyn zelf. Gelukkig bleek een grote meerderheid van de Raad het hiermee eens. D66, dat een amendement op het voorstel had ingediend om Herenstraat 42 toch als optie te behouden, trok deze tijdens de vergadering alsnog in. Het is mooi dat ontwikkeling van deze prominente locatie nu ongestoord doorgang kan vinden. 

 Swaensteyn eerst onderzoeken 

 Er lag niet alleen en amendement van D66 om Herenstraat 42 bezet te houden. Er kwamen ook opeens nieuwe ideeën op tafel. Zo zouden we (naast de 3 opties die we al hadden) nu ook moeten onderzoeken of we in de buurt van het Raadhuis een nieuw gebouw kunnen bouwen. En ook, los van de huisvesting van de Gemeenteraad, of we van Swaensteyn een culturele locatie zouden kunnen maken. Sterker nog, er kwam zelfs nog een voorstel om alle mogelijke locaties in de gemeente tegelijk te gaan bekijken. Allemaal prima ideeen, maar voordat we weer naar willekeurige nieuwe locaties of plannen gaan kijken, vindt de VVD het belangrijk dat we eerst afmaken waar we aan begonnen zijn. Dat is: uitzoeken of we met enige aanpassing op de huidige locatie kunnen blijven. Dat onderzoek moet toch echt eerst gedaan worden voordat we weer naar andere locaties gaan kijken. We hadden een plan b (Raadhuis) en c (Herenstraat 42). Nu besluiten we om plan a (Swaensteyn) verder uit te werken. Als dat niet blijkt te kunnen, dan is verhuizing sowieso aan de orde. De VVD wil dan echter niet even feitenvrij zomaar een willekeurige andere plek aanwijzen, maar op basis van nog vast te stellen criteria kijken waar de Raad dan het beste naartoe zou kunnen. Dus ja, het is logisch om naar een andere plek te kijken als dat nodig is. Maar nee, niet nu, niet opeens zonder enige onderbouwing een of andere proefballon op tafel. Laten we eerst afmaken waar we aan begonnen zijn.  

 De huid niet verkopen voordat de beer geschoten is  

 Ook het voorstel om per direct een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om Swaensteyn en culturele bestemming te geven is wat de VVD betreft prematuur. Wij willen nu eerst kijken of en hoe de Raad hier gehuisvest kan blijven, eventueel inclusief het museum en Artibrak. Als dat niet blijkt te kunnen, dan volgt er automatisch dat we moeten gaan kijken naar een nieuwe bestemming voor Swaensteyn. Moet dat dan per se cultuur zijn? Dat kan. Maar misschien is er een hele mooie commerciële bestemming aan te geven, met horeca bijvoorbeeld of zijn er inwoners die een goed idee hebben. Kortom: ook hier liever geen proefballon. Wij willen eerst kijken wat er mogelijk is en waar de behoefte ligt. De VVD heeft dus ook tegen dit amendement gestemd.   

 Voorstel aangenomen 

 Gelukkig was telkens een meerderheid van de raad het met ons eens. Het gedegen en goed onderbouwde voorstel zoals het er lag is aangenomen en alle losse flodders en proefballonen die tijdens de vergadering tussendoor kwamen zijn even in de ijskast gezet. We gaan wat de VVD betreft gewoon rustig kijken of de Raad in Swaensteyn kan blijven en onder welke voorwaarden. Als dat kan, mooi, dan gaan we dat doen. Kan dat niet of wordt het te duur, ook prima, dan moeten de kaarten opnieuw geschud. Dan mogen de proefballonnen weer uit de kast en gaan we die op basis van feiten beoordelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *