GroenLinks treedt toe tot coalitie Leidschendam-Voorburg

Fractievoorzitters LV

Coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP hebben een akkoord bereikt met GroenLinks over de verbreding van de huidige coalitie in Leidschendam-Voorburg. De vijf partijen zetten samen de schouders eronder om onze gemeente door de corona-crisis te loodsen. Namens GroenLinks wordt Floor Kist voorgedragen als wethouder met de portefeuille Wonen, Welzijn en WMO. 

Aanpak Corona-crisis verdient breed draagvlak

Leidschendam-Voorburg wordt net als de rest van Nederland hard geraakt door de coronacrisis. Ondernemers hebben het zwaar, banen staan op de tocht en sociale voorzieningen onder druk. Tegelijkertijd legt het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente, is de druk op onze ambtenaren hoog en dreigt er een gat te vallen in de begroting. Deze onzekere tijd vraagt om een stabiel bestuur dat in staat is duidelijke keuzes te maken. VVD, CDA, PvdA en CU/SGP hebben sinds de verkiezingen van maart 2018 een meerderheid van 1 zetel. Op dit moment is zo’n krappe meerderheid niet wenselijk. Daarom is besloten op zoek te gaan naar verbreding van de coalitie. Meerdere gesprekken in de zomer hebben geleid tot een akkoord tussen de bestaande coalitiepartijen en GroenLinks.

Akkoord

Het bestaande coalitieakkoord uit 2018 blijft bestaan. Daaraan wordt een aantal afspraken toegevoegd die recht doen aan de nieuwe werkelijkheid. Zo komt de nieuwe coalitie met een ambitieus stimuleringsplan voor de lokale economie, werkgelegenheid en lokale recreatie. Het niveau van sociale voorzieningen, sport en cultuur blijft gelijk. De buitenruimte wordt ingericht zodat dit meer in lijn komt met het gebruik in en na coronatijd. In samenwerking met woningcorporaties wordt meer vaart gezet achter de woningbouwprogramma’s. De coalitie gaat afvaldump aanpakken en voorkomen onder andere door de komst van een afvalbrengstation. Tegelijkertijd komt er een onderzoek naar na-scheiding. Veiligheid krijgt, zeker in aanloop naar de komende Oud en Nieuw, meer aandacht.  

Ook in deze lastige tijd moet de begroting uiteindelijk sluitend zijn. Om de financiële positie van de gemeente te versterken wordt intensief gekeken naar manieren om slimmer en beter te werken en ons geld efficiënt in te zetten. Zo wordt er onder andere een innovatie-budget beschikbaar gesteld voor de WMO. 

Met de toetreding van GroenLinks tot de bestaande coalitie wordt een breder draagvlak gecreëerd voor deze en andere maatregelen die nodig zijn om onze gemeente verstandig door de corona-tijd te leiden.

Fractievoorzitters LV

vlnr. Gijs Dupont (CDA) Kees Verschoor (CU-SGP) Jeroen van Rossum (GL) Louise Kortman (VVD) Jochem Streefkerk (PvdA)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *