Raadslid Van den Heuvel: ‘inzetten op kwalitatieve en goede, bereikbare zorg, nu en in de toekomst’

Naar aanleiding van de onrust ontstaan door de berichtgeving in het AD jl. over een mogelijke sluiting van Bronovo en Anthoniushove, heeft de gemeenteraad hier dinsdag 8 januari over gedebatteerd. Hierin de inbreng van de VVD en de Schriftelijke Vragen zoals we die gesteld hebben.

“Voorzitter, ik heb het hier al vaker gezegd maar ik ga het vanavond weer herhalen: als VVD Leidschendam-Voorburg zetten we in op kwalitatieve en goede bereikbare zorg voor al onze inwoners, nu en in de toekomst. Daarbij bedoelen we niet alleen de lokale basiszorg zoals het consultatiebureau of de huisarts, de zorg en ondersteuning aan huis maar wat de VVD betreft ook goed bereikbare specialistische zorg in de regio.

Juist die specialistische zorg staat nu mogelijk onder druk. Dit leidde tot grote onrust bij zowel ons als fractie als ook – zoals we hebben kunnen zien aan de vele ondertekeningen van de petitie van Voorburgs Dagblad- bij onze inwoners. Omdat het artikel in het AD echter niks vertelde over overleg met de gemeenten waarin de 2 ziekenhuizen staan, heb ik diezelfde zaterdag meteen vragen gesteld aan het college of én hoe zij voldoende aan tafel zitten. Ik ben dan ook blij met dit debat om hier straks van de wethouder alsnog antwoord op te krijgen en een precieze stand van zaken te horen.

Laat ik daar wel vast een voorschot op nemen. Wij willen (verwachten ) als VVD wel, zowel vanavond als in het verdere proces, een stevig geluid van het College richting het HMC om duidelijk te maken hoe belangrijk het Bronovo en Anthoniushove is in onze nog steeds groeiende gemeente. ook willen we dat de wethouder er bij de zorgpartijen op aandringt dat onze inwoners goed worden meegenomen in de communicatie de komende weken. We horen graag van de wethouder hoe zij dit vorm gaat geven.”

De gestelde vragen:
Beantwoording schriftelijk vragen van de fractie VVD n.a.v. artikel AD ‘Mogelijke sluiting ziekenhuizen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *