Goede en bereikbare zorg en een veilige woonomgeving

Het nieuws over mogelijke sluiting van Bronovo en Antoniushove bracht veel onrust. Deze raadsvergadering schaarde de VVD zich met de voltallige raad achter de wethouder en haar inzet voor behoud van goede en bereikbare zorg in onze gemeente. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Ook stemde de gemeenteraad over het Kompas voor de Leefomgeving. Hierin worden de hoofdthema’s en hoofdkeuzes benoemd op basis waarvan onze leefomgeving de komende decennia zal worden ingericht. Denk aan bereikbaarheid, duurzaamheid, woningbouw en een vitale economie. Het viel de VVD op dat het thema ‘een veilige woonomgeving’ niet genoemd werd. Wij hebben daarom een amendement ingediend om het thema veiligheid wél een belangrijke plek in het kompas te geven. Dit VVD-voorstel werd unaniem aangenomen.

Ook vroegen we meer aandacht voor opgroeiende kinderen, de doorstroming van autoverkeer en voldoende plaats voor leuke zaken zoals horeca, winkels en evenementen. De wethouder zegde op al deze punten nadrukkelijk toe dat ze mee worden genomen in de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie die de komende tijd zal worden opgesteld. Kortom: mooi succes voor de VVD bij onze inzet voor een veilige en prettige woongemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *