Geen regenbooguiting ten koste van verkeersveiligheid

Maandagavond besprak de Raad de motie voor een regenboogzebrapad in het Damcentrum. Deze variatie op het gewone zwart-wit zebrapad wordt echter door Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de politie afgeraden omdat het voor verwarring bij automobilisten kan zorgen. Een regenbooguiting mag nooit ten koste  gaan van de verkeersveiligheid. De VVD Leidschendam-Voorburg vraagt dan ook de wethouder te kiezen voor een andere vorm.

Automobilisten leren tijdens hun rijlessen te stoppen voor een zebrapad, als dat bestaat uit witte en zwarte strepen. Bovendien wordt er gewaarschuwd voor een zebrapad door een verkeersbord of verkeerslichten. Doordat deze officiële spelregels ontbreken bij een regenboogzebrapad kan dit voor potentieel onveilige situaties zorgen in het verkeer. ‘’De Damlaan is druk in de spits. Eén moment van twijfel in een winkelcentrum waar voetgangers denken dat ze voorrang hebben is voor de VVD Leidschendam-Voorburg één moment te veel’’ geeft raadslid Sabrina van den Heuvel aan. ‘’We zijn als VVD voor een regenbooguiting maar dit mag nooit ten koste gaan van de verkeersveiligheid.’’

Het raadslid ziet liever een andere vorm. ‘’Een regenboogzebrapad voegt als los symbool niks toe aan het Damcentrum dan wel aan het beleid. Betrek liever de basisschool, de ondernemers en bewoners erbij en kom samen tot een andere mooie vorm die dan ook écht onderdeel is van de buurt en niet alleen iets is van de tekentafel op het gemeentehuis.’’

Voor de VVD Leidschendam-Voorburg geldt dus dat we niet tegen een regenbooguiting zijn, maar niet ten koste van de verkeersveiligheid en graag samen met de bewoners en ondernemers! 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *