Fractie Wijkbezoek aan De Rietvink

Wijkbezoek aan de Rietvink

Op maandagavond 12 juni heeft een VVD-fractiedelegatie in het kader van de serie wijkbezoeken een wandeling gemaakt door “De Rietvink”.

Het eerste doel was de problemen te onderzoeken met de vaarbewegingen in het water tussen de Watermolensingel en de Maartensweer/De Wickelaan.
De woningen aan de Watermolensingel zijn 10 jaar geleden gebouwd met een eigen insteekhaven om vandaar door de sloot naar de Vliet te varen. Bewoners aan de overzijde willen ook graag gebruik maken van de recreatiemogelijkheden op het water.
Het gedeelte bij De Wickelaan is zo smal dat dit alleen mogelijk is door een deel van de eigen tuin voor dit doel te gebruiken als insteekhaven, hetgeen in goed overleg met de bewoners is geregeld.
Voor het gedeelte bij Maartensweer is de aanpak complexer. Voor een bedrag van maar liefst € 53.000 heeft de gemeente aanpassingen aan de eilandjes en de diepgang van de sloot uitgevoerd. Met de gedachte dat de Watermolensingel bewoners voldoende ruimte hebben om uit te varen en ook de Maartensweer bewoners ruimte krijgen voor een aanlegplaats in de sloot.
In de praktijk werd ons gedemonstreerd dat het nu al zeer moeizaam is om naar het open water te manoeuvreren. Een boot draait makkelijk vooruit, maar zeer moeizaam als achteruit wordt gevaren. Indien er langs de Maartensweer ook nog boten komen te liggen is normaal scheepvaartverkeer onmogelijk. De beperkingen in vaarmogelijkheden worden ook door onderzoeken van externe bureaus ondersteund. De bewoners van de Watermolensingel willen behouden wat ze hebben en geen nadelige maatregelen accepteren. De maatregelen kunnen ook tot een grote waardedaling van de woningen aan de Watermolensingel leiden.
In de hele gemeente is het afmeren van boten in openbaar water verboden, afmeren is alleen toegestaan in insteekhavens. Vorige colleges hebben hierover procedures gevoerd tot bij de Raad van State om dit beleid te toetsen. Voor de VVD is het dan ook onbegrijpelijk dat voor de kleine groep bewoners (6 huizen) van de Maartensweer, als enigen in de hele gemeente, mogelijk een ontheffing zal worden verleend. De VVD rekent op een betrouwbare overheid en die is met deze aanpak ver te zoeken.

Bij de Blauwe Tram ontmoeten we vervolgens het “buurtpreventieteam ‘t Lien en de Rietvink”. Met een enthousiast team wordt frequent een controlewandeling in de wijk uitgevoerd. Nieuwe leden zijn uiteraard steeds welkom. Onze wandeling ging naar de werkzaamheden om de verzakkingen te herstellen. Momenteel worden op vele plaatsen tijdelijke aansluitingen gemaakt voor gas/water/elektra/riolering. Een bewoner kon ons vertellen dat alle maatregelen enige malen herhaald worden en dat lantarenpalen meerdere malen verplaatst worden. Het is een gigantische operatie die gestaag vordert. Over het uit te voeren werk heeft goed overleg plaatsgevonden, maar over de actuele communicatie zijn de bewoners minder te spreken. Soms wordt men verrast door een acute wijziging in de planning.
Het team kon ons veel nuttige informatie over de wijk verschaffen, heren onze dank voor jullie inzet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *