Debat extra gemeenteraadsvergadering over gevolgen Corona

Op 9 april vond een extra raadsvergadering plaats over de lokale maatregelen ten aanzien van de corona-crisis. Hieronder kun je de inbreng van fractievoorzitter Louise Kortman teruglezen. Louise Kortman dankt iedereen die bezig is de samenleving draaiende te houden, en geeft complimenten aan het gemeentebestuur en alle ambtenaren die bezig zijn alle inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk te helpen. Over de acute noodmaatregelen van de gemeente geeft zij in haar betoog aan het geld zo snel mogelijk op de juiste plaats te willen hebben. Ook brengt zij namens de fractie heldere principes in rond lange termijn oplossingen, het effect op de reguliere begroting en proportionaliteit: iedereen die steun nodig heeft moet deze krijgen. Louise Kortman is trots hoe de inwoners van Leidschendam-Voorburg omgaan met de crisis, en geeft als boodschap mee: zet ‘m op, en let een beetje op elkaar!

Klik hier om het hele betoog van Louise Kortman te lezen:

Het zijn bijzondere tijden. De Coronacrisis raakt ons allemaal in de wereld, in ons werk, privé en sociaal. In enkele weken tijd is de wereld om ons heen veranderd. Vanuit de sector onderwijs, waar ik leiding geef aan een basisschool, is een totale omslag naar digitaal thuisonderwijs gaande waarbij ook van ouders veel wordt gevraagd. Tijdens dit Coronadebat sta ik hier als fractievoorzitter van de VVD voor een debat over crisismaatregelen vanwege Corona en missen we, vanwege veiligheidsmaatregelen, de overige raadsleden in de raadszaal. Het is daarom ook een bijzondere setting van de avond.

Onze dank en steun gaat uit naar iedereen die nu keihard bezig is om onze samenleving draaiende te houden. De zorgverleners, mensen in het onderwijs, ondernemers, instellingen en niet te vergeten de ambtenaren, ook van onze gemeente.

We hopen dat de situatie zo snel mogelijk weer richting normaal kan gaan. Maar tot die tijd is het alle hens aan dek en doorbijten. Heel veel mensen hebben het moeilijk op dit moment en zij verdienen alle steun. De problemen zijn enorm en niet goed te overzien.

Complimenten voor het gemeentebestuur en de ambtenaren. Zij zijn met man en macht bezig alle inwoners, ondernemers en instellingen in onze gemeente zo goed mogelijk te helpen. Veel problemen zoals eenzaamheid, huiselijk geweld of gezondheidsproblemen spelen zich in stilte achter de voordeur af. We hopen dat het u lukt ook deze inwoners te bereiken die in deze tijd hulp hard nodig hebben.

Voorzitter, wat ons betreft wordt dit debat geen wedstrijdje wie vraagt het meeste geld voor wie? En we kunnen ook niet debatteren over waar elke euro precies terecht moet komen. Het is niet aan de gemeenteraad om die positie op dit moment in te nemen. Wij steunen het college en vertrouwen erop dat zij de keuzes maakt die nodig zijn en daarvoor het geld dat ter beschikking staat op een zorgvuldige manier inzet en maatwerk toepast waar dat kan.

De VVD zal daarom ook instemmen met het raadsvoorstel, maar wil vanuit hier wel enkele principes meegeven. Hoe hoog de nood ook is, we moeten zorgvuldig met dit geld omgaan zodat het voor die mensen of instellingen die het nodig hebben beschikbaar is.

Wij gaan ervan uit dat dit geld een noodpot is. We zitten in een hevige storm en alles moet uit de kast worden getrokken om het huis overeind te houden. Op de korte termijn moeten daarvoor snel beslissingen genomen worden. Daar vraagt het college ruimte voor en die krijgt ze van ons.

Op de langere termijn weten we nog niet wat het weer gaat doen. Blijft het bij een korte hevige storm, of blijft het nog heel lang hard waaien? En uit welke richting komt de wind dan? Dat weten we nog niet en moeten we tegen die tijd bekijken.

In dit noodpakket worden bij de toelichting ook zaken genoemd die voor de langere termijn zijn of die in de toekomst verwacht worden. Wat ons betreft is die 5 miljoen daar niet direct voor bedoeld. Wij beslissen vanavond over het acuut stutten van de muren. Dat moeten we niet vermengen met de vraag hoe de inrichting er straks uit moet zien. Dat kan ook niet volgens het afwegingskader. Dat spreekt immers over acute noodmaatregelen om de samenleving draaiende te houden.

Graag een toezegging van de wethouder dat als wij dit geld nu beschikbaar stellen, dat niet betekent dat de bijbehorende begrotingsposten voor de lange termijn opgehoogd worden. Dat kan best nodig zijn, maar daar willen we dan in een andere setting over praten. Dit budget is wat ons betreft echt nood. Het geld moet op de juiste plek terecht komen, daar zullen we als raad goed op letten. Kunt u aangeven hoe de verantwoording eruit gaat zien?

In het afwegingskader, dat wij grotendeels kunnen volgen, missen we een belangrijke laatste stap. Dat is die van proportionaliteit. Als het afwegingskader gevolgd wordt, leidt dat tot toekenning van een aanvraag, of afwijzing. Maar de vraag hoeveel er nodig is om de doelstelling te behalen, die zit er niet in. Wat ons betreft moet iedereen de steun krijgen die nodig is, niet minder, maar ook niet meer. Kan de wethouder toezeggen dat er ook en check op proportionaliteit plaatsvindt in het afwegingskader. En wanneer kunnen wij het definitieve afwegingskader tegemoet zien?

Voorzitter, ook wil ik graag weten wat de verhouding is tussen dit noodpakket en de reguliere begroting. Er staan immers ook posten in de bijlage die ook op de normale begroting staan. Die worden dan niet uitgegeven. Wat gebeurt er met dat geld? Wat ons betreft vloeit dat terug naar de reserve, zodat het beschikbaar blijft om straks nieuwe of andere langdurig maatregelen te kunnen nemen.

Meer algemeen daarbij: de begroting en de uitgaven voor dit jaar worden totaal op zijn kop gegooid. Hoe gaat het college daarmee om? U heeft toegezegd maandelijks te rapporteren hoeveel geld er uit deze pot is uitgegeven. Dat is en prima voorstel. Graag zouden wij ook zien dat er straks bij de waterstanden apart wordt gerapporteerd over het effect op de rest van de begroting.

Voorzitter, er ligt een breed en ruimhartig pakket. De VVD is er zeer over te spreken hoe u dit oppakt. Maar het gaat erom hoe het in de samenleving valt. Wij horen veel positieve geluiden. Daar zijn we blij mee. Kunt u al iets zeggen over de reacties van ondernemers en instellingen in onze gemeente op uw plannen? Hoe is dit bij hen gevallen?
En hoe zorgt u ervoor dat alle inwoners, ondernemers, ZZP’ers, en instellingen zo goed mogelijk bereikt worden?

Tot slot wil ik zeggen dat we trots zijn op onze inwoners. Het overgrote deel van onze inwoners houdt zich aan de maatregelen en iedereen draagt zijn steentje bij om zo snel mogelijk weer uit deze crisis te komen. Leidschendam-Voorburg, zet ‘m op, en let een beetje op elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *