De VVD LV wil meer gemengde woningbouw

Er moet meer gemengd worden gebouwd, waarbij verschillende groepen woningzoekenden worden bediend. Dat bepleitte VVD-gemeenteraadslid Arnold Brans in een debat over de nieuwste bouwplannen in de gemeente. Gecombineerd woningen bouwen voor middeninkomens, senioren én sociale groepen is beter dan eenzijdig grote flatblokken neerzetten met alleen sociale woningbouw. Een voorstel van De lokale VVD om die combinatie te onderzoeken haalde het in de gemeenteraad.

In de raad lagen plannen voor om op twee locaties (Amstelwijk en Fluitpolderplein) alleen maar sociale woningbouw te ontwikkelen. “Daar is de VVD tegen, en wel om een aantal redenen”, vertelt Brans. “In de eerste plaats zien we dat er veel meer groepen zitten te springen om een woning. Het is bekend dat ik oog heb voor de ouderen en vaak aandring op seniorenwoningen. Maar vergeet ook de middengroepen niet”.

Brans wijst verder op een onderzoek dat onlangs uitkwam. In het rapport ‘Veerkracht en corporatie’ wordt erop gewezen dat 100% sociaal bouwen in kwetsbare wijken ervoor zorgt, dat deze wijken hard achteruit gaan.

De VVD pleit voor een combinatie van bouwen voor de belangrijkste groepen woningzoekenden. Dus geen 100% sociale woningen op de twee locaties waar het om gaat, maar woningen voor middeninkomens en senioren in combinatie met sociaal. Ook juist het bouwen voor deze groepen zal de doorstroming bevorderen. Nu zitten mensen bij gebrek aan alternatieven vast in de goedkope huursector; dan kun je wel blijven bouwen”.

Het voorstel om de woningbouw voor bredere groepen in de plannen te betrekken werd aangenomen. “Dat is een mooi resultaat om de stagnerende woningmarkt weer een beetje vlot te trekken”, aldus een tevreden Arnold Brans.

Attachments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *