Column raadslid Sabrina van den Heuvel

Als raadslid ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille sociaal domein. Hierin zit naast onderwijs ook alles op het gebied van zorg en ondersteuning. Dit laatste komt vaak niet voor in de rijtjes van herkenbare VVD-thema’s. Maar voor mij is het dat juist wel. Als VVD’ers zijn we ons ervan bewust dat we in een samenleving leven. En dat betekent ook voor elkaar zorgen. De overheid zorgt samen met een heleboel andere partners voor voldoende ondersteuning en hulp zodat problemen vroegtijdig kunnen worden gezien en verholpen.
Maar iedereen kent ook wel eens een periode van ellende in zijn of haar leven. Een periode waarbij je gewoon even hulp nodig hebt. En als dat gebeurt dan vangen we je met zijn allen op, maar we zorgen er ook voor dat dat vangnet zo is ingericht dat mensen de juiste hulpmiddelen krijgt aangereikt zodat ze snel weer op eigen benen kunnen staan. Want dat vangnet is geen leunnet. Door een sterke combinatie van preventieve acties én een goed vangnet zorgen we er juist voor dat we een kleine overheid kunnen houden.

Dit was ook de achterliggende gedachten van decentralisaties op het gebied van de Jeugdzorg, Wmo en de participatiewet in 2015. Door zowel die preventiekant als ook dat vangnet van zorg en ondersteuning in één hand bij de gemeente te leggen kan de gemeente ervoor zorgen dat onze inwoners tijdig, goed en snel geholpen kunnen worden. Maar het zal u niet ontgaan zijn dat we als gemeente hierin dreigen te verdrinken. De gemeenten hebben te veel taken erbij gekregen en ook nog eens een bezuiniging te slikken gehad. Met name op het gebied van jeugdzorg zorgt dit ervoor dat we als Leidschendam-Voorburg al jaarlijks structureel 4 miljoen tekortkomen. Dat is veel geld wat uiteindelijk ten koste gaat van andere investeringen.
Maar met alleen geld erbij zijn we er niet. In 2021 gaat de gemeente Leidschendam-Voorburg nieuwe contracten afsluiten met Wmo-aanbieders en moeten de samenwerkende jeugdzorg-gemeenten een regiovisie aanleveren bij minister De Jonge. Als VVD LV vinden we dit een mooi moment om te kijken naar die preventiekant; kent de gemeente per wijk nu echt de zorgen en problemen van bewoners en worden dan de juiste hulpmiddelen ingezet? We horen dat bewoners moeite hebben de hulp te vinden. We denken dat dit beter georganiseerd kan worden in de wijk zelf. In 2021 willen we hierover in gesprek met bewoners, ouders en kinderen.
Maar we willen ook kijken naar dat vangnet. Wat verstaan we nu onder zorg of ondersteuning? Iedere ondernemer weet dat elke vraag zijn eigen aanbod schept. Wat is nu echt zorg waar de gemeente voor verantwoordelijk is en wat is eigen verantwoordelijkheid? We willen er tevens voor zorgen dat elke euro vervolgens ook echt gaat naar mensen en niet naar administratie of zelfs fraude. Hierover gaan we in gesprek met de wethouder.
Laat ik vast waarschuwen. Dit is zeker niet volgend jaar opgelost, we zijn er nog lang niet, maar de regiovisie wordt een eerste stap in de goede richting. Wil jij nu meedenken met mij over de regiovisie jeugdzorg, de Wmo of heb je andere goede ideeën? Dan hoor ik het graag! Mail of bel me vooral!

Sabrina van den Heuvel
E: sdvdheuvel@lv.nl
T: 06 – 15 48 61 43

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *